อัพเดทประเทศที่เริ่มเปิดพรมแดนในเอเชียหลังการระบาดของโควิด-19

หลังจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด – 19 เริ่มดีขึ้น หลายประเทศในเอเชียก็ต่างทยอยเริ่มมีการเปิดพรมแดน ให้มีการเดินทางเข้าประเทศมากขึ้น ทั้งการเดินทางกลับของผู้มีภูมิลำเนาภายในประเทศที่ติดค้างอยู่ที่อื่นมาพักใหญ่ หรือผู้ที่ต้องการเดินทางเข้าประเทศเพื่อการปฏิบัติงาน ไปจนถึงผู้ที่ต้องการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่างชาติ วันนี้เราจะมาอัพเดทว่าแต่ละประเทศในเอเชียที่เริ่มเปิดประเทศมีข้อตกลงเบื้องต้นในการขอเข้าประเทศอย่างไรบ้าง และถึงตอนนี้แล้วนั้นในเอเชียมีประเทศใดเปิดพรมแดนให้เดินทางเข้าประเทศแล้วบ้างกันค่ะ

1. บังกลาเทศ (BANGLADESH)

บังกลาเทศเป็นประเทศแรกที่เราจะกล่าวถึงการเปิดประเทศหลังสภาวะการระบาดของโควิด-19 ในทวีปเอเชีย บังกลาเทศเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่าพันปี มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่น่าสนใจอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียว มีทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ ชายหาดทางธรรมชาติที่ยาวที่สุดในโลก เป็นอีกประเทศที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยวแบบแปลกใหม่

หลังจากการปิดประเทศไปในช่วงการระบาดรุนแรงของโควิด-19 ตอนนี้ได้เริ่มอนุญาตให้มีเที่ยวบินระหว่างประเทศจากบางประเทศกลับมาทำงานโดยปกติอีกครั้งแล้ว ท่านสามารถสอบข้อมูลประเทศที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าบังกลาเทศและข้อกำหนดล่าสุดได้จากลิงค์นี้ https://corona.gov.bd/corona-news ได้เลยค่ะ โดยผู้โดยสารขาเข้าจากประเทศที่มีความเสี่ยงสูง จะต้องกรอกแบบฟอร์มรายงานเกี่ยวกับสุขภาพและแบบฟอร์มระบุตำแหน่งผู้โดยสารตั้งแต่ตอนที่อยู่บนเครื่องบิน และแบบฟอร์มดังกล่าวจะถูกส่งต่อไปยังเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของบังกลาเทศ เพื่อประเมินว่าท่านสามารถกักตัวเอง 14 วันหรือจะต้องถูกกักกันในพื้นที่การจัดการของรัฐบาลเป็นเวลา 14 วันแทน ชาวต่างชาติทุกคนที่จะเดินทางเข้าบังกลาเทศจะต้องแสดงหลักฐานใบรับรองแพทย์ที่มีผลการทดสอบ โควิด-19 เป็นลบ และตรวจไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนที่จะออกเดินทาง

2. กัมพูชา (CAMBODIA)

ประเทศที่ 2 กัมพูชา ประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง กัมพูชามีแหล่งท่องเที่ยวที่โด่งดังเป็นที่รู้จักแพร่หลายไปทั่วโลก เพราะเคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายภาพยนตร์เรื่องดังของฮอลลีวูด อย่าง Tomb Raider ที่โด่งดังและออกฉายในหลายประเทศ อย่างนครวัด ซึ่งมีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์ในรูปแบบของสถาปัตยกรรมแบบขอมที่ยั่วยวนให้นักท่องเที่ยวที่ชื่นชมในภาพยนต์ หรือชอบศึกษาประวัติศาสตร์มาดูมาสัมผัสแหล่งโบราณสถานนี้ด้วยตาตนเอง หลังจากมีการปิดประเทศไปในช่วงโควิด-19 นั้นทางการกัมพูชาได้มีรายละเอียดและข้อตกลงในการรับนักเดินทางขาเข้าประเทศแบบใหม่ โดยนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่ต้องการเดินทางเข้าไปยังกัมพูชา จะต้องแสดงหลักฐานใบรับรองแพทย์ที่มีผลการทดสอบ โควิด-19 เป็นลบ และตรวจไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนที่จะออกเดินทาง ได้รับวีซ่าก่อนเดินทางมาถึงเพื่อพิสูจน์ว่าเป็นผู้มีประกันสุขภาพที่มีความคุ้มครองขั้นต่ำ 50,000 ดอลลาร์สหรัฐอยู่แล้ว

นอกจากนั้นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยวในกัมพูชาในช่วงนี้ต้องวางเงินมัดจำประมาณ 2,000 ดอลลาร์สหรัฐสำหรับค่าบริการต่าง ๆ เกี่ยวกับการตรวจหรือการกักตัวเพื่อป้องกันโรค โควิด-19 ที่สนามบินเมื่อเดินทางเข้าประเทศ และเมื่อหักค่าบริการต่าง ๆ แล้วทางการจึงจะคืนเงินมัดจำส่วนที่เหลือ เนื่องจากว่าสำหรับการเข้าไปในกัมพูชานั้นนักท่องเที่ยวจะต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในการกักตัวของตนเอง เมื่อมาถึงสนามบินและมีการตรวจโรคอีกครั้งแล้วพบว่าเป็นบวกจะต้องถูกกักตัวในสถานที่ที่รัฐกำหนดเป็นระยะเวลา 14 วัน ผู้ที่ตรวจแล้วผลเป็นลบจะต้องแยกตัวไปพักในสถานที่ที่พักที่ตนเองได้เลือกไว้

3. อิหร่าน (IRAN)

อิหร่านเป็นประเทศหนึ่งในเอเชียที่โดดเด่นด้วยวัฒนธรรมเปอร์เซียที่น่าหลงใหล นอกจากโบราณสถานรูปแบบเปอร์เซียเดิมแล้วนั้น เมืองหลวงอย่างเตหะราน ก็เป็นเมืองเศรษฐกิจ ที่ทันสมัย ตึกรามบ้านช่องสมัยใหม่ แต่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์แบบเปอร์เซีย

การเข้าประเทศอิหร่านจะอนุญาตให้เฉพาะผู้ที่ถือ พาสปอร์ตอิหร่าน หรือผู้มีวีซ่าที่ยังไม่หมดอายุ สำหรับผู้ที่จะเดินทางที่จะได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศ จำเป็นจะต้องมีใบรับรองทางการแพทย์ที่ยืนยันผลโควิด-19 ระดับโมเลกุลที่เป็นลบ ซึ่งได้รับการตรวจสอบไม่เกิน 96 ชม. นับจากวันที่เดินทางมาถึง ซึ่งจะได้รับการยกเว้นการกักตัวในทุกกรณี สำหรับชาวต่างชาติที่ไม่มีใบรับรองทางการแพทย์จะถูกปฏิเสธการเข้าประเทศในทุกกรณีส่วนผู้ที่ถือ พาสปอร์ตอิหร่านที่ไม่มีใบรับรองแพทย์จะถูกกักเป็นเวลา 14 วัน และจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่พักและค่ารักษาด้วยตัวเอง

4. ญี่ปุ่น (JAPAN)

ญี่ปุ่นประเทศที่เป็นจุดมุ่งหมายแห่งการท่องเที่ยวยอดนิยมในเอเชียของคนไทย พรมแดนของญี่ปุ่นตอนนี้เปิดให้บริการบางส่วนเท่านั้น และเข้าได้เฉพาะชาวต่างชาติที่เดินทางมาจากประเทศที่ไม่มีการห้ามเข้าประเทศตามข้อกำหนดของญี่ปุ่น (สามารถตรวจสอบประเทศที่ยังไม่ผ่านการอนุมัติได้ผ่านลิงค์:https://www.japan.travel/en/coronavirus/ ) ผู้ที่อยู่นอกเหนือจากประเทศที่ยังไม่ได้รับอนุญาตจะต้องเป็นผู้ผ่านการทดสอบโรคโควิด-19 เมื่อเดินทางถึงญี่ปุ่น และจะต้องกักตัวเป็นเวลา 14 วัน ในสถานที่ที่ทางรัฐกำหนด

5. คาซัคสถาน (KAZAKHSTAN)

คาซัคสถานเป็นประเทศที่แยกตัวออกมาจากสหภาพโซเวียต ไม่ได้มีแลนมาร์คที่โดดเด่น ทำให้ไม่ได้อยู่ในลิสต์สถานที่ท่องเที่ยวของใครหลายคน แต่ก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่สามารถเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้กับนักเดินทางได้ คาซัคสถานเปิดพรมแดนด้วยเที่ยวบินระหว่างประเทศที่มีจำนวนจำกัดอย่างมาก และให้บริการเฉพาะในบางประเทศเท่านั้น ชาวต่างชาติส่วนใหญ่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศในช่วงนี้ ส่วนผู้ที่ได้รับการอนุญาตให้เข้าประเทศได้ในช่วงเปิดประเทศช่วงแรกหลังโควิดจะต้องมีใบรับรองแพทย์ที่มีผลการทดสอบ โควิด-19 เป็นลบซึ่งตรวจไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนที่จะออกเดินทาง และต้องตอบแบบสอบถามด้านสุขภาพของคาซัคสถานให้สมบูรณ์ก่อนเดินทางมาถึง

6. คีร์กีซสถาน (KYRGYZSTAN)

คีร์กีซสถานเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในทวีปเอเชียกลาง ขึ้นชื่อว่าเป็น “ดินแดนแห่งภูเขาน้ำแข็ง” และเต็มไปด้วยความสวยงามทางธรรมชาติที่สมบูรณ์แห่งหนึ่งของโลกเลยก็ว่าได้ หลังจากมีการเปิดพรมแดนเที่ยวบินพาณิชย์ระหว่างประเทศเริ่มกลับมาทำงานบ้างแล้ว โดยมีจุดมุ่งหมายปลายทางที่ค่อนข้างจำกัด อาทิเช่น ในประเทศไทยเองก็ยังไม่มีเที่ยวบินตรงในการเดินทาง

ณ ตอนนี้ คีร์กีซสถานยังไม่มีข้อกำหนดบังคับสำหรับการกักตัว แต่ผู้ที่ต้องการเดินทางเข้าประเทศในขณะนี้จำเป็นต้องมีหลักฐานใบรับรองแพทย์ที่มีผลการทดสอบ โควิด-19 เป็นลบ และตรวจไม่เกิน 72 ชั่วโมง ก่อนเดินทางมาถึงยังคีร์กีซสถาน ซึ่งข้อกำหนดหลาย ๆ ข้ออาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา นักเดินทางสามารถตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงได้กับทางสายการบินโดยตรง

7. มัลดีฟส์ (MALDIVES)

เมื่อพูดถึงมัลดีฟส์ หลายคนๆ ก็ต้องนึกถึงหาดทรายสีขาวสะอาด ตัดกับสีฟ้าใสของท้องทะเล มัลดีฟส์เป็นประเทศแห่งการท่องเที่ยวที่ฟรีวีซ่า (Visa) เป็นประเทศที่ใฝ่ฝันของคนที่รักและหลงไหลในการท่องเที่ยวทะเล หากชอบที่ได้ที่ถ่ายรูปได้แบบเก๋ ๆ กับชุดว่ายน้ำตัวเก่งมัลดีฟส์คือตัวเลือกแรก ๆ เลยทีเดียว ตอนนี้เมื่อเริ่มมีการเปิดพรมแดนเที่ยวบินพาณิชย์ต่าง ๆ เริ่มกลับมาทำงาน นักท่องเที่ยวหรือนักเดินทางทุกคนที่ต้องการเดินทางไปยังมัลดีฟส์จะต้องกรอกแบบฟอร์มเกี่ยวกับสุขภาพและเอกสารตรวจคนเข้าเมือง ทุกคนจะต้องได้รับการตรวจสุขภาพเมื่อเดินทางมาถึง เมื่อมีผู้ที่แสดงอาการอาจจะดูเหมือนมีไข้อุณหภูมิในร่างกายสูงกว่าปกติคนคนนั้นจะต้องได้รับการทดสอบการติดต่อของโรคโควิด-19 และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนี้ด้วยตัวเอง นักเดินทางที่จะได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศในระยะสั้นทุกคน จำเป็นจะต้องมีใบรับรองแพทย์เพื่อนำมายืนยันการตรวจโควิด-19 ในระดับโมเลกุลที่มีผลเป็นลบและต้องได้รับการตรวจไม่เกิน 96 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง

8. ปากีสถาน (PAKISTAN)

ปากีสถานประเทศที่มีความสวยงามทางธรรมชาติซ่อนอยู่รอให้ตามหามากกว่าที่คิด ทั้งน้ำตก ภูเขาแม่น้ำ เทือกเขาหิมาลัย ต่างรอให้ผู้ชื่นชอบในธรรมชาติที่แท้จริงไปสัมผัสอยู่ นักท่องเที่ยวหรือนักเดินทางทุกคนที่ต้องการเดินทางมายังปากีสถานเมื่อมาถึงทุกคนต้องส่งใบรับรองแพทย์ที่ผ่านการตรวจโรคโควิด-19 เป็นลบ และต้องมาผ่านการตรวจคัดกรองอุณหภูมิในร่างกายอีกครั้งที่สนามบินขาเข้า สำหรับผู้ที่ไม่มีไข้ อุณหภูมิไม่เกิน อาการไม่ตรงกับอาการของ โควิด-19 จะได้รับคำแนะนำให้แยกตัวเองเป็นเวลา 14 วัน เที่ยวบินเข้าออกปากีสถานในช่วงนี้มีจำนวนจำกัด แต่ยังคงมีให้บริการ

9. สิงคโปร์ (SINGAPORE)

สิงคโปร์ประเทศสุดฮิตอีกแห่งที่เป็นที่นิยมของคนไทย เพราะราคาตั๋วเครื่องบินราคาไม่แพงนัก สวยสะอาด แลนมาร์คถ่ายรูปเยอะ ตอนนี้นักเดินทางทุกคนมีสิทธิ์ได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศแต่ จะได้รับหนังสือแจ้งให้มีการกักตัวเป็นเวลา 14 วันซึ่งจะมีทั้งที่โรงแรมตามที่รัฐบาลกำหนดหรือให้กักตัวในที่พำนักของตนในสิงคโปร์ กำหนดระยะเวลาการกักตัว 14 วัน ไม่สามารถลดระยะเวลาลงได้ แม้ว่าคุณต้องการจะเดินทางออกจากสิงค์โปในช่วงระยะเวลากักตัวก็ตาม สิงคโปร์อนุญาตให้มีการเปลี่ยนเครื่องที่สนามบิน เชียงกี่ได้โดยไม่ต้องกักตัว แต่จะต้องได้รับการตรวจสุขภาพ

10. เกาหลีใต้ (SOUTH KOREA)

เกาหลีใต้เป็นอีกประเทศหนึ่งที่เป็นประเทศยอดนิยมของนักท่องเที่ยวชาวไทยอย่างเรา ๆ ด้วยความถูกจริตไปตามรอยซีรี่ส์ หรือตามรอยนักร้องทั้งวงบอยแบนด์ เกิร์ลกรุ๊ปที่ชื่นชอบ รวมไปถึงรสชาติอาหารก็อร่อยเป็นที่ถูกปากของคนไทย ทำให้เกาหลีใต้เป็นประเทศปลายทางลำดับต้น ๆ ที่คนไทยเลือกไป สำหรับการกลับมาเปิดพรมแดนประเทศช่วงแรกใครก็ตามที่เดินทางมาถึงเกาหลีใต้จะถูกกักตัวเป็นเวลา 14 วัน นักเดินทางบางคนที่เข้ามายังเกาหลีใต้อาจได้รับการตรวจหา โควิด-19 ภายใน 3 วันหลังจากเดินทางมาถึง ซึ่งทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเทศต้นทางของนักเดินทางเป็นสำคัญ แต่ทั้งหมดจะได้รับการตรวจภายใน 14 วัน หากผู้เดินทางไม่มีที่พำนักในเกาหลีใต้ก็จะถูกพาไปกักตัวในสถานที่ที่รัฐบาลจัดเตรียมให้และเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามจริงกับผู้เดินทางเอง

11. ไต้หวัน (TAIWAN)

ไต้หวันประเทศยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวชาวไทยชอบเดินทางไปสักการะบูชาขอเนื้อคู่ที่วัดหลงซานอันโด่งดัง มีข้อกำหนดที่เกิดขึ้นใหม่หลังจากการระบาดของโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายนที่ผ่านมา นักเดินทางผู้ที่ต้องการเดินทางเข้าประเทศไต้หวันด้วยเหตุผลอื่นนอกเหนือจากการท่องเที่ยวแล้วนั้น จะต้องยื่นขอใบอนุญาตเข้าประเทศก่อน โดยผู้เดินทางที่ได้รับการอนุมัติจะต้องแสดงใบรับรองแพทย์ที่มีผลการทดสอบ โควิด-19 เป็นลบซึ่งตรวจไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนออกเดินทางมาถึง และกรอกแบบฟอร์มทางสุขภาพที่จะแสดงรายละเอียดประวัติการเดินทางของตัวเองในช่วง 14 วันที่ผ่านมา ผู้เดินทางจากประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำหรือปานกลางอาจจะมีสิทธิ์ยื่นขอกักตัวในระยะสั้นแทนที่จะถูกกักตัวเต็มเวลา 14 วัน และมีข้อบังคับให้สวมหน้ากากอนามัยในการขนส่งสาธารณะทุกแห่งทั่วประเทศไต้หวัน

12. ประเทศไทย (THAILAND)

ประเทศไทยของเราเริ่มมีการเปิดพรมแดนบางส่วนตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 และมีการรับนักท่องเที่ยวต่างชาติแบบจำกัดจำนวนและสามารถอยู่ได้แค่พื้นที่จุดหมายปลายทางที่ได้รับการอนุมัติแล้วเท่านั้นถึงจะมีสิทธิ์เดินทางได้อย่างไรก็ตามยังต้องได้รับการกักตัวในพื้นที่ที่รัฐจัดไว้ให้หรือมีตัวเลือกให้เท่านั้นเป็นเวลา 14 วัน

13. อุซเบกิสถาน (UZBEKISTAN)

อุซเบกิสถานมีการเปิดพรมแดนตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมเป็นต้นมา เที่ยวบินนานาชาติเริ่มกลับมาทำงานอีกครั้ง ผู้ที่ต้องการเดินทางเข้าประเทศอุซเบกิสถานในช่วงนี้จะถูกแบ่งประเภทตามประเทศต้นทางของนักเดินทาง การจัดแบ่งถูกแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือมาจากโซนสีเขียว สีเหลือง และ สีแดง ผู้เดินทางจากประเทศที่อยู่ในโซนสีเหลืองหรือสีแดงต้องแสดงใบรับรองแพทย์ที่มีผลการทดสอบ โควิด-19 เป็นลบก่อนเดินทางมาถึง อาจจะต้องได้รับการทดสอบโรคเพิ่มเติม และต้องแยกตัวเองเป็นเวลา 14 วัน

ตอนนี้ประเทศต่าง ๆ ในเอเชียต่างทยอยเปิดประเทศให้นักท่องเที่ยวนักเดินทางได้ออกเดินทางไปเยือนอีกครั้ง แต่ในแต่ล่ะประเทศนั้นต่างมีข้อแม้ในการเดินทางที่ต่าง ๆ กัน Allianz travel ของเราคำนึงถึงสถานการณ์อันพลิกผันได้เสมอนี้ การวางแผนการเดินทางล่วงหน้าสามารถทำให้การเดินทางของท่านราบรื่นไม่ติดขัดและจะเป็นวันที่ดีทริปที่ดีของท่านได้ โดยมีเราเป็นผู้ช่วยเราพร้อม 24 ชั่วโมง

ก่อนการเดินทางของท่านอย่าลืมวางแผนการเดินทางโดยซื้อประกันการเดินทางกับเราก่อนทุกครั้งนะคะ ให้เราเป็นเพื่อนเดินทางของท่านคอยเป็นตัวช่วยเมื่อท่านประสบสถานการณ์ที่ยากลำบาก ไม่ต้องคอยระวังเรื่องค่ารักษาการเจ็บป่วย อุบัติเหตุระหว่างเดินทางในต่างประเทศต่างบ้านต่างเมือง ขอให้การเดินทางในทริปหน้าของนักเดินทางทุกท่านเต็มไปด้วยความราบรื่นเมื่อมีเราเป็นเพื่อนนะคะ แล้วเจอกันอีกนะคะ ในการอัพเดทครั้งต่อไป : )

ขอบคุณข้อมูลจาก
เปิดพรมแดน

เรามุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือและดูแลคุณ

อลิอันซ์ทราเวลเป็นผู้นำระดับโลกด้านประกันภัยการเดินทางและบริการช่วยเหลือทั่วไป เรามีแผนประกันภัยที่หลากหลายให้เลือก ครอบคลุมตั้งแต่แผนรายเที่ยว แผนรายปี แผนครอบครัว ไปจนถึงแผนเดินทางศึกษาต่อต่างประเทศ เราทุ่มเทที่จะให้บริการช่วยเหลือและปกป้องคุณทุกที่ ทุกเวลาเท่าที่เราจะทำได้ เราไม่ได้จำกัดอยู่แค่ประกันภัยและการให้ความช่วยเหลือ แต่เรามุ่งเน้นไปที่สิ่งที่มากกว่านั้น และทุกบริการของเราก็เพื่อลูกค้าคนสำคัญของเรา

Comments