การเคลมประกันภัยการเดินทาง

ขั้นตอนการเคลม ประกันการเดินทาง

  • แจ้งอุบัติเหตุที่บริษัท เอ ดับเบิลยู พี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด ทันที
  • กรุณาติดต่อ ศูนย์ฮอตไลน์ +66(0) 2342 3237 (24 ชั่วโมง) หรือติดต่อผ่านช่องทางอีเมล claim-TH@allianz.com

กรอก e-Claims Notification

ดาวน์โหลดเอกสารการเคลม

จัดเตรียมเอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหม

หากท่านมีข้อสงสัยหรือไม่ได้รับความสะดวกใด ๆ กรุณาติดต่อ +66(0) 2342 3237 (จันทร์-ศุกร์ : 08.30 – 17.00) หรือติดต่อผ่านช่องทางอีเมล claim-TH@allianz.com