ซื้อประกันการเดินทาง Allianz Travel แผนรายเที่ยว รับฟรี! บัตร Starbucks มูลค่าสูงสุด 500 บาท

โปรโมชั่นประกันการเดินทาง แผนรายเที่ยว 2024

พิเศษ สำหรับลูกค้า Allianz Travel เท่านั้น!

รับฟรี! บัตร Starbucks มูลค่าสูงสุด 500 บาท

เมื่อซื้อประกันการเดินทาง Allianz Travel แผนรายเที่ยว ทุกแผน (ยกเว้นแผน Samba Family และ Tango Family) ทุก 1,000 บาทต่อท่าน รับบัตร Starbucks 100 บาท (สูงสุดไม่เกิน 500 บาท)

เบี้ยประกันการเดินทางต่อท่านมูลค่าของบัตร Starbucks ที่ได้รับ
1,000 – 1,999 บาท100 บาท
2,000 – 2,999 บาท200 บาท
3,000 – 3,999 บาท300 บาท
4,000 – 4,999 บาท400 บาท
ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป500 บาท
โปรโมชั่นประกันการเดินทาง แผนรายเที่ยว 2024

เงื่อนไขการรับรางวัล

1. โปรโมชั่นนี้สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่ซื้อประกันการเดินทาง Allianz Travel แผนรายเที่ยว (ยกเว้นแผน Samba Family และ Tango Family) ผ่านเว็บไซต์ https://allianz-assistance.co.th/travel ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2567 เท่านั้น และกรมธรรม์จะต้องไม่ถูกยกเลิกก่อนการเดินทาง

2. สงวนสิทธิ์การรับรางวัลเฉพาะผู้เอาประกันภัยที่ลงทะเบียนขอสิทธิ์รับรางวัลผ่าน https://forms.office.com/e/s8Qtz581ne ภายในวันที่ 15 มกราคม 2568 เท่านั้น

3. เมื่อผู้เอาประกันภัยซื้อประกันภัยการเดินทางตามเงื่อนไขข้อ 1 จะได้รับของรางวัลดังนี้ 

  • เบี้ยประกันภัย 1,000 – 1,999 บาท ต่อท่าน รับบัตร Starbucks มูลค่า 100 บาท
  • เบี้ยประกันภัย 2,000 – 2,999 บาท ต่อท่าน รับบัตร Starbucks มูลค่า 200 บาท
  • เบี้ยประกันภัย 3,000 – 3,999 บาท ต่อท่าน รับบัตร Starbucks มูลค่า 300 บาท
  • เบี้ยประกันภัย 4,000 – 4,999 บาท ต่อท่าน รับบัตร Starbucks มูลค่า 400 บาท
  • เบี้ยประกันภัย 5,000 บาทขึ้นไป ต่อท่าน รับบัตร Starbucks มูลค่า 500 บาท

4. การตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด หากพบว่าผู้ร่วมกิจกรรมมีการทุจริตในทุกรูปแบบ บริษัทฯ สามารถตัดสิทธิ์การรับรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

5. สงวนสิทธิ์การเข้าร่วมรายการเฉพาะผู้ที่พำนักอยู่ในราชอาณาจักรไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น

6. กรณีที่มีการยกเลิกกรมธรรม์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนบัตร Starbucks ตามที่ระบุไว้ในโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย

7. ของรางวัลไม่สามารถแลกเป็นเงินสด เปลี่ยน และ/หรือโอนให้ผู้อื่นได้ เงื่อนไขการใช้บัตร Starbucks เป็นไปตามที่บริษัทสตาร์บัคส์ประเทศไทย กำหนด

8. บริษัทจะดำเนินการส่งบัตร Starbucks ทางไปรษณีย์ ภายใน 15 วันทำการ หลังจากวันที่ผู้เอาประกันภัยเริ่มเดินทาง ตามชื่อ (ชื่อผู้รับจะต้องเป็นชื่อผู้เอาประกันภัยที่ระบุอยู่ในกรมธรรม์) และที่อยู่ที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มที่ลงทะเบียนเท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การส่งบัตร Starbucks กรณีชื่อหรือสถานที่ติดต่อไม่ถูกต้อง

9. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่าง ๆ ของกิจกรรมโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

ระยะเวลาโปรโมชั่น

1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2567

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Facebook : Allianz Travel Thailand

โทร : 02 305 8512 (วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.) 

เลือกแผนประกันเดินทางที่ใช่สำหรับคุณ ประกันการเดินทาง Dance Moves จาก Allianz Travel