โปรโมชั่น ประกันการเดินทาง สำหรับศึกษาต่อต่างประเทศ Allianz Travel Jul - Dec 2023

ซื้อประกันการเดินทาง Allianz Travel สำหรับศึกษาต่อต่างประเทศ รับฟรี! Allianz Travel Student Set มูลค่าสูงสุด 1,200 บาท

พิเศษ! สำหรับคนที่กำลังวางแผนเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศ

ซื้อประกันการเดินทาง Allianz Travel สำหรับศึกษาต่อต่างประเทศ

รับฟรี! Allianz Travel Student Set มูลค่าสูงสุด 1,200 บาท

โปรโมชั่น ประกันการเดินทาง สำหรับศึกษาต่อต่างประเทศ Allianz Travel Jul - Dec 2023

เงื่อนไขการรับรางวัล

 1. โปรโมชั่นนี้สำหรับลูกค้าที่ซื้อประกันภัยการเดินทางสำหรับศึกษาต่อต่างประเทศ Overseas Student Care Allianz Travel ทุกแผนผ่านเว็บไซต์ https://allianz-assistance.co.th/travel ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2566 เท่านั้น และกรมธรรม์จะต้องไม่ถูกยกเลิกก่อนการเดินทาง
 2. ของรางวัลที่จะลูกค้าจะได้รับหากซื้อตามเงื่อนไขข้อที่ 1 มีดังนี้
เบี้ยประกันการเดินทางต่อท่าน ชุดของขวัญที่ได้รับ
ตั้งแต่ 4,789 – 9,998 บาท Allianz Travel Student (Mini Set) มูลค่า 500 บาท
ตั้งแต่ 9,999 บาทขึ้นไป Allianz Travel Student (Smart Set) มูลค่า 1,200 บาท
Allianz Travel Student Set: Mini Set
Allianz Travel Student Set : Smart Set

Allianz Travel Student Set: Mini Set

 • สมุด
 • ถุงผ้า
 • บัตร Starbucks มูลค่า 200 บาท

รวมมูลค่า 500 บาท

Allianz Travel Student Set : Smart Set

 • หมีน้อยน่ารักจาก Allianz
 • ร่ม
 • กระเป๋าจัดระเบียบ
 • สมุด
 • ถุงผ้า
 • บัตร Starbucks มูลค่า 200 บาท

รวมมูลค่า 1,200 บาท

3. สงวนสิทธิ์การรับรางวัลเฉพาะผู้เอาประกันภัยที่ลงทะเบียนขอสิทธิ์รับรางวัลผ่าน https://forms.office.com/e/EKrep5k751 ภายในวันที่ 15 มกราคม 2567 เท่านั่น
4. การตัดสินของบริษัทถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด หากพบว่าผู้ร่วมกิจกรรมมีการทุจริตในทุกรูปแบบ ทางคณะบริษัทสามารถตัดสิทธิ์การรับรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5. สงวนสิทธิ์การเข้าร่วมรายการเฉพาะผู้ที่พำนักอยู่ในราชอาณาจักรไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น
6. กรณีที่มีการยกเลิกกรมธรรม์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนของรางวัลตามที่ระบุไว้ในโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย
7. ของรางวัลไม่สามารถแลกเป็นเงินสด เปลี่ยน และ/หรือ โอนให้ผู้อื่นได้ เงื่อนไขการใช้บัตร Starbucks เป็นไปตามที่บริษัทสตาร์บัคส์กำหนด
8. บริษัทจะดำเนินการส่งของรางวัลทางไปรษณีย์ ภายใน 15 วันหลังวันเริ่มเดินทางตามเอกสาร ตามชื่อ ที่อยู่ ที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มที่ลงทะเบียนเท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การส่งของรางวัล กรณีสถานที่ติดต่อไม่ถูกต้อง
9. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่าง ๆ ของกิจกรรมโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Facebook : Allianz Travel Thailand

โทร : 02 305 8512 (วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.)

เลือกแผนประกันเดินทางที่ใช่สำหรับคุณ ประกันการเดินทาง สำหรับศึกษาต่อต่างประเทศ Overseas Student Care จาก Allianz Travel

โปรโมชั่นประกันเดินทางต่างประเทศ แผนรายเที่ยว 2023 (1 ก.ค. - 31 ธ.ค.)

ซื้อประกันการเดินทาง Allianz Travel แผนรายเที่ยว รับฟรี! บัตร Starbucks มูลค่าสูงสุด 300 บาท

พิเศษ สำหรับลูกค้า Allianz Travel เท่านั้น!

ซื้อประกันการเดินทาง Allianz Travel แผนรายเที่ยว ทุกแผน ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป ต่อท่าน

รับฟรี! บัตร Starbucks มูลค่าสูงสุด 300 บาท

โปรโมชั่นประกันเดินทางต่างประเทศ แผนรายเที่ยว 2023 (1 ก.ค. - 31 ธ.ค.)

เงื่อนไขการรับรางวัล

 1. โปรโมชั่นนี้สำหรับลูกค้าที่ซื้อประกันการเดินทาง Allianz Travel แผนรายเที่ยว (ยกเว้นแผน Samba Family และ Tango Family) ผ่านเว็บไซต์ https://allianz-assistance.co.th/travel ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2566 เท่านั้น และกรมธรรม์จะต้องไม่ถูกยกเลิกก่อนการเดินทาง
 2. ของรางวัลที่จะลูกค้าจะได้รับหากซื้อตามเงื่อนไขข้อที่ 1 มีดังนี้
เบี้ยประกันการเดินทางต่อท่านมูลค่าของบัตร Starbucks ที่ได้รับ
ตั้งแต่ 1,000 – 1,499 บาท200 บาท
ตั้งแต่ 1,500 บาทขึ้นไป300 บาท

3. สงวนสิทธิ์การรับรางวัลเฉพาะผู้เอาประกันภัยที่ลงทะเบียนขอสิทธิ์รับรางวัลผ่าน https://forms.office.com/e/Y6H2Tr59Zn ภายในวันที่ 15 มกราคม 2567 เท่านั้น
4. การตัดสินของบริษัทถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด หากพบว่าผู้ร่วมกิจกรรมมีการทุจริตในทุกรูปแบบ ทางคณะบริษัทสามารถตัดสิทธิ์การรับรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5. สงวนสิทธิ์การเข้าร่วมรายการเฉพาะผู้ที่พำนักอยู่ในราชอาณาจักรไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น
6. กรณีที่มีการยกเลิกกรมธรรม์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนบัตร Starbucks ตามที่ระบุไว้ในโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย
7. ของรางวัลไม่สามารถแลกเป็นเงินสด เปลี่ยน และ/หรือ โอนให้ผู้อื่นได้ เงื่อนไขการใช้บัตร Starbucks เป็นไปตามที่บริษัทสตาร์บัคส์กำหนด
8. บริษัทจะดำเนินการส่งบัตร Starbucks ทางไปรษณีย์ ภายใน 15 วันทำการหลังจากวันที่ผู้เอาประกันภัยเริ่มเดินทาง ตามชื่อ (ชื่อผู้รับจะต้องเป็นชื่อผู้เอาประกันภัยที่ระบุอยู่ในกรมธรรม์) และที่อยู่ที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มที่ลงทะเบียนเท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การส่งบัตร Starbucks กรณีชื่อหรือสถานที่ติดต่อไม่ถูกต้อง
9. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่าง ๆ ของกิจกรรมโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

ระยะเวลาโปรโมชั่น:

1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2566

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Facebook : Allianz Travel Thailand

โทร : 02 305 8512 (วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.) 

เลือกแผนประกันเดินทางที่ใช่สำหรับคุณ ประกันการเดินทาง Dance Moves จาก Allianz Travel

โปรโมชั่นประกันเดินทางต่างประเทศ แผนรายปี 2023 (1 ก.ค. - 31 ธ.ค.)

ซื้อประกันการเดินทาง Allianz Travel แผนรายปี รับฟรี! บัตร Starbucks มูลค่าสูงสุด 1,500 บาท

พิเศษ สำหรับลูกค้า Allianz Travel เท่านั้น!

ซื้อประกันการเดินทาง Allianz Travel แผนรายปี ทุกแผน ตั้งแต่ 5,500 บาทขึ้นไป ต่อท่าน

รับฟรี! บัตร Starbucks มูลค่าสูงสุด 1,500 บาท

โปรโมชั่นประกันเดินทางต่างประเทศ แผนรายปี 2023 (1 ก.ค. - 31 ธ.ค.)

เงื่อนไขการรับรางวัล

1. โปรโมชั่นนี้สำหรับลูกค้าที่ซื้อประกันการเดินทาง Allianz Travel แผนรายปี ผ่านเว็บไซต์ https://allianz-assistance.co.th/travel ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2566 เท่านั้น และกรมธรรม์จะต้องไม่ถูกยกเลิกก่อนการเดินทาง
2. ของรางวัลที่จะลูกค้าจะได้รับหากซื้อตามเงื่อนไขข้อที่ 1 มีดังนี้

เบี้ยประกันการเดินทางต่อท่านมูลค่าของบัตร Starbucks ที่ได้รับ
ตั้งแต่ 5,500 – 7,000 บาท600 บาท
ตั้งแต่ 7,001 – 9,000 บาท700 บาท
ตั้งแต่ 9,001 – 18,000 บาท800 บาท
ตั้งแต่ 18,001 – 30,000 บาท1,200 บาท
ตั้งแต่ 30,001 บาทขึ้นไป1,500 บาท

3. สงวนสิทธิ์การรับรางวัลเฉพาะผู้เอาประกันภัยที่ลงทะเบียนขอสิทธิ์รับรางวัลผ่าน https://forms.office.com/e/C8rrsB0ezt ภายในวันที่ 15 มกราคม 2567 เท่านั้น
4. การตัดสินของบริษัทถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด หากพบว่าผู้ร่วมกิจกรรมมีการทุจริตในทุกรูปแบบ ทางคณะบริษัทสามารถตัดสิทธิ์การรับรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5. สงวนสิทธิ์การเข้าร่วมรายการเฉพาะผู้ที่พำนักอยู่ในราชอาณาจักรไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น
6. กรณีที่มีการยกเลิกกรมธรรม์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนบัตร Starbucks ตามที่ระบุไว้ในโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย
7. ของรางวัลไม่สามารถแลกเป็นเงินสด เปลี่ยน และ/หรือ โอนให้ผู้อื่นได้ เงื่อนไขการใช้บัตร Starbucks เป็นไปตามที่บริษัทสตาร์บัคส์ กำหนด
8. บริษัทจะดำเนินการส่งบัตร Starbucks ทางไปรษณีย์ ภายใน 15 วันทำการหลังจากวันที่ผู้เอาประกันภัยเริ่มเดินทาง ตามชื่อ (ชื่อผู้รับจะต้องเป็นชื่อผู้เอาประกันภัยที่ระบุอยู่ในกรมธรรม์) และที่อยู่ที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มที่ลงทะเบียนเท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การส่งบัตร Starbucks กรณีชื่อหรือสถานที่ติดต่อไม่ถูกต้อง
9. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่าง ๆ ของกิจกรรมโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

ระยะเวลาโปรโมชั่น:

1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2566

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

Facebook : Allianz Travel Thailand

โทร : 02 305 8512 (วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.) 

เลือกแผนประกันเดินทางที่ใช่สำหรับคุณ ประกันการเดินทาง Dance Moves จาก Allianz Travel

โปรโมชั่น ประกันการเดินทาง สำหรับศึกษาต่อประเทศอังกฤษ Allianz Travel Jul - Dec 2023

สำหรับนักเรียนที่จะไป เรียนต่อประเทศอังกฤษรับฟรี! Allianz Travel Student Set + บัตร Visitor Oyster Card

พิเศษ! สำหรับคนที่กำลังวางแผนเดินทางไป เรียนต่อประเทศอังกฤษ

ซื้อประกันการเดินทางสำหรับศึกษาต่อต่างประเทศ (แผนนักเรียน) ระยะเวลาตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป

รับฟรี! Allianz Travel Student Set มูลค่าสูงสุด 1,200 บาท + บัตร Visitor Oyster Card มูลค่า 10 ปอนด์

Allianz Travel Student Set + บัตร Visitor Oyster Card

Allianz Travel Student Set : Smart Set

 • หมีน้อยน่ารักจาก Allianz
 • ร่ม
 • กระเป๋าจัดระเบียบ
 • สมุด
 • ถุงผ้า
 • บัตร Starbucks มูลค่า 200 บาท
 • บัตร Visitor Oyster Card มูลค่า 10 ปอนด์

รวมมูลค่า 1,200 บาท + 10 ปอนด์

โปรโมชั่น ประกันการเดินทาง สำหรับศึกษาต่อประเทศอังกฤษ Allianz Travel Jul - Dec 2023

เงื่อนไขการรับรางวัล

 1. โปรโมชั่นนี้สำหรับลูกค้าที่ซื้อประกันภัยการเดินทางสำหรับศึกษาต่อต่างประเทศ Overseas Student Care Allianz Travel ที่เดินทางไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ ตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไปทุกแผนผ่านเว็บไซต์ https://allianz-assistance.co.th/travel ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2566 เท่านั้น และกรมธรรม์จะต้องไม่ถูกยกเลิกก่อนการเดินทาง
 2. ของรางวัลที่จะลูกค้าจะได้รับหากซื้อตามเงื่อนไขข้อที่ 1 มีดังนี้
 • Allianz Travel Student Set มูลค่า 1,200 บาท
 • บัตร Visitor Oyster Card มูลค่า 10 ปอนด์
 1. สงวนสิทธิ์การรับรางวัลเฉพาะผู้เอาประกันภัยที่ลงทะเบียนขอสิทธิ์รับรางวัลผ่าน https://forms.office.com/e/EKrep5k751 ภายในวันที่ 15 มกราคม 2567 เท่านั่น
 2. การตัดสินของบริษัทถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด หากพบว่าผู้ร่วมกิจกรรมมีการทุจริตในทุกรูปแบบ ทางคณะบริษัทสามารถตัดสิทธิ์การรับรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 3. สงวนสิทธิ์การเข้าร่วมรายการเฉพาะผู้ที่พำนักอยู่ในราชอาณาจักรไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น
 4. กรณีที่มีการยกเลิกกรมธรรม์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนของรางวัลตามที่ระบุไว้ในโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย
 5. ของรางวัลไม่สามารถแลกเป็นเงินสด เปลี่ยน และ/หรือ โอนให้ผู้อื่นได้ เงื่อนไขการใช้บัตร Starbucks เป็นไปตามที่บริษัทสตาร์บัคส์กำหนด
 6. บริษัทจะดำเนินการส่งของรางวัลทางไปรษณีย์ ภายใน 15 วันก่อนวันเริ่มเดินทางตามเอกสาร ตามชื่อ ที่อยู่ ที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มที่ลงทะเบียนเท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การส่งของรางวัล กรณีสถานที่ติดต่อไม่ถูกต้อง
 7. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่าง ๆ ของกิจกรรมโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Facebook : Allianz Travel Thailand

โทร : 02 305 8512 (วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.) 

เลือกแผนประกันเดินทางที่ใช่สำหรับคุณ ประกันการเดินทาง สำหรับศึกษาต่อต่างประเทศ Overseas Student Care จาก Allianz Travel