ซื้อประกันการเดินทาง Allianz Travel แผนรายปี รับฟรี! บัตร Starbucks มูลค่าสูงสุด 1,000 บาท

โปรโมชั่นประกันการเดินทาง แผนรายปี 2024

พิเศษ สำหรับลูกค้า Allianz Travel เท่านั้น!

รับฟรี! บัตร Starbucks มูลค่าสูงสุด 1,000 บาท

เมื่อซื้อประกันการเดินทาง Allianz Travel แผนรายปี ทุกแผน ตั้งแต่ 4,000 บาทขึ้นไป ต่อท่าน

เบี้ยประกันการเดินทางต่อท่านมูลค่าของบัตร Starbucks ที่ได้รับ
ตั้งแต่ 4,000 – 6,000 บาท400 บาท
ตั้งแต่ 6,001 – 7,000 บาท500 บาท
ตั้งแต่ 7,001 – 9,000 บาท600 บาท
ตั้งแต่ 9,001 – 18,000 บาท800 บาท
ตั้งแต่ 18,001 บาทขึ้นไป1,000 บาท
โปรโมชั่นประกันการเดินทาง แผนรายปี 2024

เงื่อนไขการรับรางวัล

1. โปรโมชั่นนี้สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่ซื้อประกันการเดินทาง Allianz Travel แผนรายปี ผ่านเว็บไซต์ https://allianz-assistance.co.th/travel ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2567 เท่านั้น และกรมธรรม์จะต้องไม่ถูกยกเลิกก่อนการเดินทาง

2. สงวนสิทธิ์การรับรางวัลเฉพาะผู้เอาประกันภัยที่ลงทะเบียนขอสิทธิ์รับรางวัลผ่าน https://forms.office.com/e/Hu2Q7HZ8XE ภายในวันที่ 15 มกราคม 2568 เท่านั้น

3. เมื่อผู้เอาประกันภัยซื้อประกันภัยการเดินทางตามเงื่อนไขข้อ 1 จะได้รับของรางวัลดังนี้ 

  • เบี้ยประกันภัย 4,000 – 6,000 บาท ต่อท่าน รับบัตร Starbucks มูลค่า 400 บาท
  • เบี้ยประกันภัย 6,001 – 7,000 บาท ต่อท่าน รับบัตร Starbucks มูลค่า 500 บาท
  • เบี้ยประกันภัย 7,001 – 9,000 บาท ต่อท่าน รับบัตร Starbucks มูลค่า 600 บาท
  • เบี้ยประกันภัย 9,001 – 18,000 บาท ต่อท่าน รับบัตร Starbucks มูลค่า 800 บาท
  • เบี้ยประกันภัย 18,001 บาทขึ้นไป ต่อท่าน รับบัตร Starbucks มูลค่า 1,000 บาท

4. การตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด หากพบว่าผู้ร่วมกิจกรรมมีการทุจริตในทุกรูปแบบ บริษัทฯ สามารถตัดสิทธิ์การรับรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

5. สงวนสิทธิ์การเข้าร่วมรายการเฉพาะผู้ที่พำนักอยู่ในราชอาณาจักรไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น

6. กรณีที่มีการยกเลิกกรมธรรม์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนบัตร Starbucks ตามที่ระบุไว้ในโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย

7. ของรางวัลไม่สามารถแลกเป็นเงินสด เปลี่ยน และ/หรือโอนให้ผู้อื่นได้ เงื่อนไขการใช้บัตร Starbucks เป็นไปตามที่บริษัทสตาร์บัคส์ประเทศไทย กำหนด

8. บริษัทจะดำเนินการส่งบัตร Starbucks ทางไปรษณีย์ ภายใน 15 วันทำการ หลังจากวันที่ผู้เอาประกันภัยเริ่มเดินทาง ตามชื่อ (ชื่อผู้รับจะต้องเป็นชื่อผู้เอาประกันภัยที่ระบุอยู่ในกรมธรรม์) และที่อยู่ที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มที่ลงทะเบียนเท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การส่งบัตร Starbucks กรณีชื่อหรือสถานที่ติดต่อไม่ถูกต้อง

9. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่าง ๆ ของกิจกรรมโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

ระยะเวลาโปรโมชั่น:

1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2567

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

Facebook : Allianz Travel Thailand

โทร : 02 305 8512 (วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.) 

เลือกแผนประกันเดินทางที่ใช่สำหรับคุณ ประกันการเดินทาง Dance Moves จาก Allianz Travel