ซื้อประกันการเดินทาง Allianz Travel สำหรับศึกษาต่อต่างประเทศ รับฟรี! Allianz Travel Student Set มูลค่าสูงสุด 1,200 บาท

โปรโมชั่นประกันการเดินทางสำหรับศึกษาต่อต่างประเทศ Overseas Student Care 2024

พิเศษ! สำหรับคนที่กำลังวางแผนเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศ

รับฟรี! Allianz Travel Student Set มูลค่าสูงสุด 1,200 บาท

เมื่อซื้อประกันการเดินทาง Allianz Travel สำหรับศึกษาต่อต่างประเทศ

เบี้ยประกันการเดินทางต่อท่านชุดของขวัญที่ได้รับ
ตั้งแต่ 4,789 – 9,998 บาทAllianz Travel Student Set (Mini Set) มูลค่า 500 บาท
ตั้งแต่ 9,999 บาทขึ้นไปAllianz Travel Student Set (Smart Set) มูลค่า 1,200 บาท
โปรโมชั่นประกันการเดินทางสำหรับศึกษาต่อต่างประเทศ Overseas Student Care 2024

เงื่อนไขการรับรางวัล

1. โปรโมชั่นนี้สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่ซื้อประกันภัยการเดินทางสำหรับศึกษาต่อต่างประเทศ Overseas Student Allianz Travel ผ่านเว็บไซต์ https://allianz-assistance.co.th/travel ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2567 เท่านั้น และกรมธรรม์จะต้องไม่ถูกยกเลิกก่อนการเดินทาง

2. สงวนสิทธิ์การรับรางวัลเฉพาะผู้เอาประกันภัยที่ลงทะเบียนขอสิทธิ์รับรางวัลผ่าน https://forms.office.com/e/FRk3THLtyy ภายในวันที่ 15 มกราคม 2568 เท่านั้น

3. เมื่อผู้เอาประกันภัยซื้อประกันภัยสำหรับศึกษาต่อต่างประเทศตามเงื่อนไขข้อ 1 จะได้รับของรางวัลดังนี้ 

:: เบี้ยประกันภัย 4,789 – 9,998 บาท ต่อท่าน รับ Allianz Travel Mini Set มูลค่า 500 บาท ประกอบด้วย

  • ถุงผ้ารักษ์โลก
  • สมุด
  • ผ้าขนหนู
  • บัตร Starbucks 100 บาท 
Allianz Travel Mini Set

:: เบี้ยประกันภัย 9,999 บาทขึ้นไป รับ Allianz Travel Smart Set มูลค่า 1,200 บาท ประกอบด้วย

  • ถุงผ้ารักษ์โลก
  • สมุด
  • กระเป๋าจัดระเบียบ
  • ร่ม
  • หมีน้อยน่ารักจาก Allianz
  • บัตร Starbucks 200 บาท
Allianz Travel Smart Set

4. การตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด หากพบว่าผู้ร่วมกิจกรรมมีการทุจริตในทุกรูปแบบ บริษัทฯ สามารถตัดสิทธิ์การรับรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

5. สงวนสิทธิ์การเข้าร่วมรายการเฉพาะผู้ที่พำนักอยู่ในราชอาณาจักรไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น

6. กรณีที่มีการยกเลิกกรมธรรม์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนของรางวัลตามที่ระบุไว้ในโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย

7. ของรางวัลไม่สามารถแลกเป็นเงินสด เปลี่ยน และ/หรือโอนให้ผู้อื่นได้

8. เงื่อนไขการใช้บัตร Starbucks เป็นไปตามที่บริษัทสตาร์บัคส์ประเทศไทย กำหนด

8. บริษัทจะดำเนินการส่งของรางวัลทางไปรษณีย์ ภายใน 15 วันทำการ หลังจากวันที่ผู้เอาประกันภัยเริ่มเดินทาง ตามชื่อและที่อยู่ที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มที่ลงทะเบียนเท่านั้น (ชื่อผู้รับจะต้องเป็นชื่อผู้เอาประกันภัยที่ระบุอยู่ในกรมธรรม์) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การส่งของรางวัล กรณีชื่อหรือสถานที่ติดต่อไม่ถูกต้อง

9. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่าง ๆ ของกิจกรรมโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

ระยะเวลาโปรโมชั่น:

1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2567

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

Facebook : Allianz Travel Thailand

โทร : 02 305 8512 (วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.) 

เลือกแผนประกันเดินทางที่ใช่สำหรับคุณ ประกันการเดินทาง Dance Moves จาก Allianz Travel