ซื้อประกันเดินทางสำหรับนักเรียนที่จะไป เรียนต่อประเทศอังกฤษรับฟรี! Allianz Travel Student Set + บัตร Visitor Oyster Card

โปรโมชั่นประกันการเดินทางสำหรับศึกษาต่อต่างประเทศ ประเทศอังกฤษ Overseas Student Care 2024

พิเศษ! สำหรับคนที่กำลังวางแผนเดินทางไป เรียนต่อประเทศอังกฤษ

รับฟรี! Allianz Travel Student Set มูลค่า 1,200 บาท + บัตร Visitor Oyster Card มูลค่า 10 ปอนด์

เมื่อซื้อประกันการเดินทางสำหรับศึกษาต่อต่างประเทศ (แผนนักเรียน) ระยะเวลาตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป

โปรโมชั่นประกันการเดินทางสำหรับศึกษาต่อต่างประเทศ ประเทศอังกฤษ Overseas Student Care 2024

เงื่อนไขการรับรางวัล

1. โปรโมชั่นนี้สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่ซื้อประกันภัยการเดินทางสำหรับศึกษาต่อต่างประเทศ Overseas Student Allianz Travel ที่เดินทางไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ ตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไปทุกแผน ผ่านเว็บไซต์ https://allianz-assistance.co.th/travel ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2567 เท่านั้น และกรมธรรม์จะต้องไม่ถูกยกเลิกก่อนการเดินทาง

2. สงวนสิทธิ์การรับรางวัลเฉพาะผู้เอาประกันภัยที่ลงทะเบียนขอสิทธิ์รับรางวัลผ่าน https://forms.office.com/e/FRk3THLtyy ภายในวันที่ 15 มกราคม 2568 เท่านั้น

3. เมื่อผู้เอาประกันภัยซื้อประกันภัยสำหรับศึกษาต่อต่างประเทศตามเงื่อนไขข้อ 1 จะได้รับของรางวัลดังนี้ 

(1) Allianz Travel Student Set มูลค่า 1,200 บาท ประกอบด้วย:

  • ถุงผ้ารักษ์โลก
  • สมุด
  • กระเป๋าจัดระเบียบ
  • ร่ม
  • หมีน้อยน่ารักจาก Allianz
  • บัตร Starbucks 200 บาท

(2) บัตร Visitor Oyster Card มูลค่า 10 ปอนด์

Allianz Travel Student Set : Smart Set + Visitor Oyster Card

4. การตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด หากพบว่าผู้ร่วมกิจกรรมมีการทุจริตในทุกรูปแบบ บริษัทฯ สามารถตัดสิทธิ์การรับรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

5. สงวนสิทธิ์การเข้าร่วมรายการเฉพาะผู้ที่พำนักอยู่ในราชอาณาจักรไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น

6. กรณีที่มีการยกเลิกกรมธรรม์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนของรางวัลตามที่ระบุไว้ในโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย

7. ของรางวัลไม่สามารถแลกเป็นเงินสด เปลี่ยน และ/หรือโอนให้ผู้อื่นได้

8. เงื่อนไขการใช้บัตร Starbucks เป็นไปตามที่บริษัทสตาร์บัคส์ประเทศไทย กำหนด

8. บริษัทจะดำเนินการส่งของรางวัลทางไปรษณีย์ ภายใน 15 วันทำการ หลังจากวันที่ผู้เอาประกันภัยเริ่มเดินทาง ตามชื่อและที่อยู่ที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มที่ลงทะเบียนเท่านั้น (ชื่อผู้รับจะต้องเป็นชื่อผู้เอาประกันภัยที่ระบุอยู่ในกรมธรรม์) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การส่งของรางวัล กรณีชื่อหรือสถานที่ติดต่อไม่ถูกต้อง

9. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่าง ๆ ของกิจกรรมโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

ระยะเวลาโปรโมชั่น:

1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2567

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

Facebook : Allianz Travel Thailand

โทร : 02 305 8512 (วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.) 

เลือกแผนประกันเดินทางที่ใช่สำหรับคุณ ประกันการเดินทาง Dance Moves จาก Allianz Travel