10 สถานที่เที่ยวทิเบต สวยจนแทบลืมหายใจ

10-tibet-destination

“ทิเบต” ดินแดนหลังคาโลก สถานที่ที่เต็มไปความสวยงามทางธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นภูเขา หิมะ หรือสถาปัตยกรรมแบบพุทธศาสนา ด้วยลักษณะภูมิประเทศของทิเบตเป็นที่ราบสูง ซึ่งเต็มไปด้วยภูเขาและทะเลสาบทางธรรมชาติจำนวนมาก รวมทั้งสภาพภูมิอากาศที่เอื้อต่อการท่องเที่ยว ด้วยอากาศหนาวเย็นและความกดอากาศต่ำตลอดทั้งปี ทำให้ทิเบตกลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งหนึ่งที่ Allianz Travel อยากให้ทุกคนมาสัมผัสความสวยงามด้วยตาตัวเองกันค่ะ

1. MOUNT KAILASH

มาเริ่มกันที่แรกกันเลยค่ะกับเขาไกรลาส ซึ่งเป็นยอดเขาแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ในทิศตะวันตกของเขตปกครองตนเองทิเบต ภูเขาแห่งนี้ มีความสูง 22,020 ฟุต จัดว่าเป็นยอดเขาสูงเป็นอันดับที่ 32 ของโลก และสูงเป็นอันดับที่ 19 ในบรรดายอดเขาของเทือกเขาหิมาลัย เป็นยอดเขาที่มีอายุกำเนิดถึงปัจจุบันกว่า 50 ล้านปี

ภูเขาไกรลาส เป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ซึ่งตามความเชื่อของศาสนาฮินดู เชื่อกันว่าเขาไกรลาสเป็นที่ประทับของพระศิวะ ในศาสนาพุทธมีคัมภีร์สารัตถปกาสินีระบุว่าเขาไกรลาสเป็นเขาที่ประเสริฐสุดในบรรดาภูเขาในป่าหิมพานต์ และยังปรากฏในศาสนาเชนด้วย ตามความเชื่อของศาสนาต่าง ๆ เหล่านี้ เขาไกรลาสเป็นศูนย์กลางของจักรวาล และเชื่อว่า คือสถานที่แห่งเดียวกันกับเขาพระสุเมรุค่ะ

โดยในแต่ละปี ชาวพุทธและชาวฮินดูจำนวนมากจะเดินแสวงบุญระยะทางกว่า 52 กิโลเมตรรอบภูเขาไกรลาสกันค่ะ

MOUNT KAILASH
Kailash the holy mountain

2. EVEREST BASE CAMP

ภูเขาเอเวอร์เรสทอดยาวตามแนวชายแดนระหว่างประเทศเนปาลและทิเบต ทำให้มีที่ตั้งแคมป์อยู่สองแห่งด้วยกันคือแคมป์ทางด้านทิศเหนือและแคมป์ทางด้านทิศใต้ แคมป์ทางด้านทิศเหนือตั้งอยู่บนชายแดนทิเบต เป็นแคมป์ที่มีวิวทิวทัศน์ที่สวยและกว้างไกลกว่าวิวจากทางประเทศเนปาล นอกจากนี้ ถ้าไปยังแคมป์ประเทศเนปาล ทางเดียวที่จะไปได้คือการเดินเขาขึ้นไป ขณะที่แคมป์ทิเบตสามารถขับรถไปได้ และระหว่างเส้นทางไปแคมป์จะพบกับอารามรงบุก (Rongbuk) ซึ่งตั้งอยู่ที่ระดับความสูง 4,950 เมตร เมื่อเข้ามายังตัวอารามจะสามารถมองทอดยาวเห็นวิวทิวทัศน์อันสวยงามของภูเขาเอเวอร์เรสได้ค่ะ

ทริปการเดินทาง 8-10 วัน จากเมืองหลวงลาซาไปยังที่ตั้งแคมป์เขาเอเวอร์เรสทิเบต เป็นทริปที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในทิเบต ความสวยงามของทริปนี้คือการชมวิวทิวทัศน์สองข้างที่โอบล้อมไปด้วยธรรมชาติและขุนเขา รับรองว่าไปแล้ว ไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ

EVEREST BASE CAMP

3. NAM TSO

ทะเลสาบนัมโช หนึ่งในทะเลสาบศักดิ์สิทธิ์ของชาวทิเบต อยู่ห่างจากเมืองลาซาไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 240 กิโลเมตร เป็นทะเลสาบน้ำเค็มที่ใหญ่เป็นอันดับสองของจีนอยู่ที่ระดับความสูง 4,730 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล มีความยาวกว่า 70 กิโลเมตร กว้าง 30 กิโลเมตร ในช่วงฤดูร้อนน้ำในทะเลสาบจะเป็นสีเขียวอมฟ้าตัดกับเทือกเขาหิมะเนียนเซ็นถังลา (Nyenchen Tanglha) ทางทิศใต้ของทะเลสาบ ในช่วงเดือนเมษายนถึงพฤศจิกายนจะมีฝูงนกและนกกระเรียนคอดำใกล้สูญพันธ์อพยพมาอยู่ที่ทะเลสาบแห่งนี้ด้วยค่ะ

NAM TSO

4. GUGE KINGDOM

จากทะเลสาบนัมโช มาต่อที่อาณาจักรโบราณกูเก (อ่านแบบภาษาจีน – กู่เก๋อ) ซึ่งตั้งอยู่ในเขตซาด้า (Zhada) แคว้นงาริ (Ngari) ของทิเบตตะวันตก เคยเป็นอาณาจักรยิ่งใหญ่และรุ่งเรืองถึงขีดสุดเมื่อหนึ่งพันปีเศษมาแล้ว ก่อนที่จะล่มสลายและสูญหายไปเมื่อเกิดสงครามทางศาสนาและการปฏิรูปทางวัฒนธรรมขึ้นในศตวรรตที่ 17 จนมาค้นพบอีกครั้งหนึ่งโดยชาวอิตาลีซึ่งบันทึกเป็นหลักฐานไว้ในศตวรรษที่ 20 ค่ะ

อาณาจักรกูเกตั้งอยู่บนเขา มีอาณาบริเวณครอบคลุมถึง 200,000 เมตร มองเห็นทิวทัศน์ได้โดยรอบ ปัจจุบันยังมีร่องรอยของสถาปัตยกรรมที่เหลืออยู่ รวม 1,416 แห่ง ซึ่งประกอบด้วยถ้ำ 879 ถ้ำ บ้านเดี่ยว 445 หลัง แนวตึกแถว 60 แห่ง เจดีย์ 28 องค์ และถ้ำ 4 ถ้ำ ถ้ำเหล่านี้สามารถติดต่อเชื่อมกันภายในอาณาจักรได้ รอบอาณาจักรมีลักษณะคล้ายแนวกำแพงที่เกิดจากการที่ลมหอบฝุ่นละอองจากดิน หิน และน้ำ มาสะสมเป็นเวลานานจนตกตะกอนหนาขึ้นเรื่อย ๆ เกิดเป็นรูปร่างสถาปัตยกรรมต่าง ๆ กัน สวยงามไปอีกแบบค่ะ

GUGE KINGDOM

5. LHASA

เมืองลาซา ตั้งอยู่ตอนกลางของที่ราบสูงทิเบต ทางเหนือของเทือกเขาหิมาลัย มีแม่น้ำลาซาซึ่งเป็นแม่น้ำสายหนึ่งของแม่น้ำยาลูจัมโปทอดตัวไหลผ่าน ซึ่งเมืองลาซาได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่สูงที่สุดในโลก โดยอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 3,650 เมตร เป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์ของศาสนิกชนที่นับถือพุทธศาสนานิกายทิเบต
และเมื่อมาถึงเมืองลาซาแล้ว ก็พลาดไม่ได้เลยที่จะไปเที่ยวที่พระราชวังโปตาลา พระราชวังอันเป็นป้อมปราการและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เคยเป็นที่อยู่อาศัยของกษัตริย์และองค์ดาไลลามะ ปัจจุบันพระราชวังโปตาลากลายเป็นพิพิธภัณฑ์และสถานสักการะ ภายในวังขาว มีสำนักงาน โรงเรียนศาสนา ส่วนวังแดงเป็นส่วนที่ยังใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอยู่ และเป็นศูนย์รวมใจของชาวทิเบตด้วยค่ะ

LHASA

6. SAMYE MONASTERY

อารามซัมเย่ เป็นวัดแห่งแรกของศาสนาพุทธนิกายวัชรยานในทิเบต โดยเป็นอารามที่สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 8 ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของลาซาประมาณ 200 กิโลเมตร บนฝั่งแม่น้ำยาร์ลุงที่โอบล้อมไปด้วยขุนเขาและธรรมชาติ

อารามซัมเย่สร้างตามความเชื่ออินเดีย คือ มีวิหารหลักเปรียบดังเขาพระสุเมรุ ศูนย์กลางของจักรวาล มีอาราม 4 ทิศ เปรียบเสมือนทวีปทั้งสี่ และมีอารามด้านนอกอีกแปดทิศ เป็นสัญลักษณ์ของประทีปในจักรวาล มีสถูปทางทิศเหนือและใต้ แทนพระอาทิตย์และพระจันทร์ ขณะที่ตัววิหารกลางมีสามส่วน ส่วนล่างสุดเป็นสถาปัตยกรรมแบบทิเบต ส่วนกลางเป็นแบบจีน และส่วนบนเป็นแบบอินเดีย วิหารนี้จึงมีอีกชื่อหนึ่งว่า วิหารสามลีลา มีเจดีย์ 4 องค์ สีแดง สีเขียว สีดำ และสีขาว ประดิษฐานอยู่ด้านซ้าย ขวา หน้า และหลัง ของวิหารใหญ่ มีความหมายว่า อารามแห่งนี้ได้รับการปกปักรักษาโดยกษัตริย์สี่พระองค์บนสรวงสวรรค์

SAMYE MONASTERY

7. LAKE MANASAROVAR

ทะเลสาบมานาซาโรวาร์ หรือทะเลสาบหม่าผางยงชั่ว ตั้งอยู่ที่อำเภอผู่หลาน เขตปกครองตนเองทิเบตทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน โดยตัวทะเลสาบมานาซาโรวาร์เป็นทะเลสาบที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในทิเบต อยู่ไม่ไกลจากภูเขาไกรลาส และอยู่เหนือระดับน้ำทะเล 4,588 เมตร มีขนาดพื้นที่กว้างกว่า 412 ตารางกิโลเมตร นอกจากนี้ ด้วยความที่ทะเลสาบอยู่ใกล้กับชายแดนของประเทศเนปาล ทำให้มองเห็นวิวทิวทัศน์เทือกเขาหิมาลัยทางทิศใต้ด้วยค่ะ

LAKE MANASAROVAR

8. YAMDROK LAKE

มาต่อกันอีกหนึ่งทะเลสาบ กับทะเลสาบยัมดรก ยัมโซ (Yamdrok Yam Tso) ซึ่งเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งของทิเบต ทุก ๆ ปี ชาวทิเบตจะมาแสวงบุญที่นี่จำนวนมาก ทะเลสาบยัมดรกอยู่ทางด้านใต้ของแม่น้ำพรหมบุตร (Yarlung Tsangpo River) ในเขตเมือง ชิกัสเซ (Shigase) เป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดทางตอนใต้ของเทือกเขาหิมาลัย มีพื้นที่ 638 ตารางกิโลเมตร และมีความยาว 130 กิโลเมตร
สำหรับใครที่ตั้งใจไปแคมป์เขาเอเวอร์เรสทิเบต ทะเลสาบยัมดรกเป็นเส้นทางผ่านเส้นทางหนึ่งด้วยค่ะ

YAMDROK LAKE

9. SAKYA MONASTERY

อาราม Sakya ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเมืองซือกาเซ เมืองที่ใหญ่อันดับสองของทิเบต อาราม Sakya มีความโดดเด่นที่ป้อมปราการและผนังสามสี ได้แก่ สีน้ำตาลอมแดง สีเทา และสีขาว ซึ่งทั้งสามสี ทำให้ตัวอารามมีเอกลักษณ์ที่แปลกตาและไม่เหมือนอารามไหนค่ะ
นอกจากนี้แล้ว ภูเขาที่โอบล้อมตัวอารามก็มีความสวยงามตามธรรมชาติ เหมาะแก่การปีนเขาด้วยค่ะ

SAKYA MONASTERY

10. GYANTSE

มาถึงสถานที่เที่ยวสุดท้ายกับเมืองกันเซ เมืองเล็ก ๆ ที่อยู่ห่างจากลาซาไปทางทิศตะวันตกประมาณ 260 กิโลเมตร ถึงแม้กันเซจะเป็นเมืองเล็ก ๆ แต่ก็มีกิจกรรมหลากหลายให้ทำค่ะ โดยเฉพาะการปีนขึ้นบนกำแพงที่โอบล้อมอาราม Palcho Corten เพื่อดูวิวทิวทัศน์เมืองแบบ 360 องศา หรือใครเป็นสายชิล ก็สามารถเดินเล่นบนถนนชมสถาปัตยกรรมเก่าแก่สไตล์จีน-ทิเบตได้ค่ะ

GYANTSE

เป็นอย่างไรบ้างคะกับ 10 สถานที่เที่ยวทิเบต สวยจนต้องไปลองเที่ยวสักครั้งในชีวิตเลยค่ะ ^^ สำหรับใครที่อยากไปสัมผัสอากาศหนาว แต่มีงบประมาณไม่มาก และอยากเที่ยวไม่ไกลจากประเทศไทยมากนัก ทิเบตถือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจเลยค่ะ

ขอบคุณข้อมูลจาก :
Places to visit in Tibet

Blog Disclaimer

All content provided on this blog is for informational purposes only. The content of this blog neither makes representations as to the accuracy or completeness of any information on this site, nor is construed as Allianz Travel’s offering of travel insurance, unless explicitly stated. Details of benefits, limits, policy exclusions, terms and conditions of Allianz Travel insurance can be found under Allianz Travel Policy Wording.

อุ่นใจ ไร้กังวล เราพร้อมช่วยเหลือคุณตลอด 24 ชม.

อลินอันซ์ทราเวลเป็นผู้นำระดับโลกด้านประกันภัยการเดินทางและบริการช่วยเหลือทั่วไป เรามีแผนประกันภัยที่หลากหลายให้เลือก ครอบคลุมตั้งแต่แผนรายเที่ยว แผนรายปี แผนครอบครัว ไปจนถึงแผนเดินทางศึกษาต่อต่างประเทศ ด้วยพนักงานของเราที่เชี่ยวชาญและทุ่มเทมากกว่า 10,200 คน ดำเนินงานด้วย 35 ศูนย์ปฎิบัติการใน 28 ประเทศ ติดต่อสื่อสารได้มากกว่า 40 ภาษาใน 5 ทวีปและทำงานร่วมกันกับตัวแทนเป็นจำนวนกว่า 180 รายทั่วโลก คุณจึงมั่นใจได้ในบริการของเราที่พร้อมดูแลคุณ ตลอด 24 ชม.

Comments