ร่วมสนุกกับกิจกรรมวันแม่ “รักแม่ออกสื่อ”

ร่วมสนุกกับกิจกรรมวันแม่ “รักแม่ออกสื่อ”

ALLIANZ TRAVEL ขอชวนคุณถ่ายภาพแสดงความผูกพันระหว่างคุณกับแม่ผ่าน FACEBOOK พร้อมใส่ข้อความ “มากกว่าคำว่าดูแล” และใส่ HASHTAG #รักแม่ออกสื่อ #ALLIANZTRAVELTHAILAND และ ลุ้นรับของรางวัล จำนวน 5 รางวัล

วิธีร่วมสนุก

1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องโพสต์รูปภาพที่ถ่ายคู่กับคุณแม่บน Facebook ของตนเอง พร้อมใส่ข้อความ “มากกว่าคำว่าดูแล” และใส่ hashtag ใต้ภาพ #รักแม่ออกสื่อ #Allianztravelthailand ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 – 12 สิงหาคม 2562
2. ภาพที่ร่วมสนุกต้องเปิดสถานะให้เป็นสาธารณะ (Public) เพื่อให้ทีมงานสามารถเข้าถึงภาพดังกล่าวได้
3. คณะกรรมการตัดสินจากภาพที่มีความคิดสร้างสรรค์ที่สุด และประกาศผลผู้ที่ได้รับรางวัลผ่านทางหน้าเฟสบุ๊ค Allianz Travel : https://www.facebook.com/AllianzTravelThailand/ ในวันที่ 15 สิงหาคม 2562

เงื่อนไขและข้อกำหนดในการรับรางวัล

1. ทุกท่านสามารถร่วมสนุกโดยการโพสต์รูปตามกติกาผ่านเฟซบุ๊ก
2. ทีมงานจะทำการคัดเลือกภาพที่ได้รับรางวัลจากภาพที่ปฏิบัติถูกต้องตามกฏและกติกาเท่านั้น
3. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องติดต่อกลับเพื่อยืนยันสิทธิ์ในการรับรางวัลหลังจากประกาศรายชื่อ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ประกาศผลทางเฟสบุ๊ค หากเลยกำหนดเวลาถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการรับรางวัล โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆทั้งสิ้น
4. สงวนสิทธิ์ 1 ท่านต่อ 1 รางวัลเท่านั้น
5. รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด ของรางวัลอื่นหรือโอนสิทธิ์ให้กับบุคคลอื่นได้
6. บริษัทเอ ดับเบิลยู พี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด สามารถใช้ภาพและข้อมูลของผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ เพื่อการประชาสัมพันธ์โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. ผู้ร่วมกิจกรรมต้องเป็นเจ้าของรูปภาพที่นำมาโพสต์เท่านั้น หากมีการฟ้องร้องจะเป็นความรับผิดชอบของผู้ร่วมกิจกรรมโดยโครงการจะไม่เกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น และขอตัดสิทธิ์ในการรับรางวัลทันที
8. ภาพถ่ายที่ใช้ร่วมกิจกรรมจะต้องไม่สื่อถึงกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ไม่ก้าวล่วงสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น และไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีงามของสังคม
9. การตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่าง ๆ ของกิจกรรมโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

How Can We Help?

Millions of people rely on us! With 1 intervention every 2 seconds, Allianz Travel is the world leader in travel insurance and assistance services. With a range of cover for individuals or Families with Single Trip Travel Insurance and Multi–Trip Travel Insurance cover options: our global network will have you covered 24/7. No matter whether you’re a Singapore citizen, or holders of permanent residence, employment pass, S-pass, work permit, student pass or dependent pass, you can be covered by our great travel insurance!

Comments