๊Universities in New Zealand with Scholarship

จัดเต็ม! 8 มหาวิทยาลัยในนิวซีแลนด์ พร้อมทุนการศึกษา

Allianz Travel จะมาแนะนำ 8 มหาวิทยาลัยในประเทศนิวซีแลนด์ ที่มีความน่าสนใจ มีบรรยากาศน่าเรียน และมีทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนและนักศึกษาต่างชาติอย่างเราด้วย

1. UNIVERSITY OF CANTERBURY

รูปภาพจาก : https://www.canterbury.ac.nz/

มหาวิทยาลัย Canterbury เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยอายุกว่า 100 ปี ตั้งอยู่ใจกลางเมือง Christchurch ที่นี่ให้ความสำคัญกับการสร้างประสบการณ์การเรียนและทำงานให้แก่นักศึกษา เพื่อให้เติบโตในสายงานของตนเองได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังมีองค์กรดูแลนักศึกษาต่างชาติในเรื่องต่างๆ อย่างเช่น วีซ่า, ชมรมนักศึกษา, การหาที่พัก, การให้คำปรึกษาระหว่างเรียน, ทุนเรียนต่อ ฯลฯ ซึ่งช่วยให้นักศึกษาต่างชาติรู้สึกสบายใจและอุ่นใจมากขึ้น เมื่อมาเรียนต่อในต่างประเทศ

ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนต่างชาติ: มีประเภทของทุนที่หลากหลาย เช่น ทุนค่าเล่าเรียน, ทุนช่วยเหลือค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ที่มีผลการเรียนดี, รางวัลความเป็นเลิศทางวิชาการ, กองทุนหรือมูลนิธิเพื่อนักศึกษา ฯลฯ

ค่าเรียนต่อปี : เริ่มต้น 28,000 NZD หรือประมาณ 625,000 บาท (สำหรับ 120 หน่วยกิต)

2. MASSEY UNIVERSITY

รูปภาพจาก : https://www.massey.ac.nz/

มหาวิทยาลัย Massey ติดอันดับ 1 ใน 5 มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศนิวซีแลนด์ ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 1879 โดยเริ่มจากเป็นวิทยาลัยเกษตรกรรมมาก่อน ปัจจุบันมีวิทยาเขตทั้งหมด 3 แห่ง เป็นมหาวิทยาลัยเดียวในนิวซีแลนด์ที่เปิดการเรียนการสอนสาขาการบินด้วย และคณะที่มีชื่อเสียงคือคณะสัตวศาสตร์และวิทยาศาสตร์นาโน ที่นี่มีคอร์สเปิดมากมายตั้งแต่การเรียนปรับภาษาอังกฤษ, ระดับปริญญาตรีไปจนถึงระดับปริญญาเอก (เปิดเฉพาะคณะแพทยศาสตร์) รวมถึงมีหอพักนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยด้วย

ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนต่างชาติ: มีทั้งช่วยเรื่องค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน เช่น ทุน George Terry Memorial, ทุนความเป็นเลิศทางวิชาการ, ทุนช่วยเหลือของแต่ละภาควิชา, ทุนสถานทูต ฯลฯ

ค่าเรียนต่อปี : เริ่มต้น 27,330 NZD หรือประมาณ 608,000 บาท (สำหรับ 120 หน่วยกิต)

3. UNIVERSITY OF AUCKLAND

รูปภาพจาก : https://www.auckland.ac.nz/

มหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของนิวซีแลนด์และยังติดอยู่ใน Top 50 มหาวิทยาลัยโลกด้วย (จัดอันดับโดย QS World University Ranking) ในสาขาวิชาโบราณคดี, ศึกษาศาสตร์, พยาบาลศาสตร์, ภูมิศาสตร์, และศิลปะการแสดง มีวิทยาเขตทั้งหมด 8 แห่ง (รวม Marine campus และ Wine science centre) มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษาเป็นอย่างมาก เรียกได้ว่าสนับสนุนให้นักศึกษาเต็มที่ทั้งการเรียนและการใช้ชีวิตเลยทีเดียว

ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนต่างชาติ: ให้ตั้งแต่นักศึกษาระดับปริญญาตรี-โท-เอก และยังมีทุนสำหรับนักเรียนต่างชาติของแต่ละคณะ/สาขาวิชาด้วย เช่น ทุนสำหรับนักเรียนชนชาติเอเชีย, ทุนสำหรับงานวิจัย, รางวัลผู้ชนะการประกวดต่างๆ ฯลฯ

ค่าเรียนต่อปี : เริ่มต้น 33,894 NZD หรือประมาณ 757,000 บาท (สำหรับ 120 หน่วยกิต)

4. LINCOLN UNIVERSITY

รูปภาพจาก : https://www.lincoln.ac.nz/

หนึ่งในมหาวิทยาลัยเก่าแก่ของประเทศนิวซีแลนด์ ก่อตั้งขึ้นในปี 1880 เดิมเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัย Canterbury แต่แยกตัวออกมาในปี 1990 มหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจากนักศึกษาต่างชาติ โดยเฉพาะการเรียนการสอนเกี่ยวกับการเกษตรและป่าไม้ ที่มีการผสมผสานนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาและสนับสนุนการเกษตรและสิ่งแวดล้อมได้อย่างลงตัว ที่นี่มีเพียง 1 วิทยาเขต เรียกว่า “Te Waihora” อยู่ห่างจาก Christchurch มาเล็กน้อย

ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนต่างชาติ: ทุนช่วยเหลือค่าเล่าเรียนระดับปริญญาโท (เกือบทุกคณะ), ทุน Leaver, ทุนด้านวิชาการและภาษาอังกฤษ เป็นต้น

ค่าเรียนต่อปี : เริ่มต้น 29,100 NZD หรือประมาณ 647,000 บาท (สำหรับ 120 หน่วยกิต)

5. AUCKLAND UNIVERSITY OF TECHNOLOGY (AUT)

รูปภาพจาก : https://www.aut.ac.nz/

ก่อตั้งปี 1895 ในชื่อ Auckland Technical School และได้เปลี่ยนมาเป็นมหาวิทยาลัยในปี 2000 ปัจจุบันมีวิทยาเขตทั้งหมด 3 แห่ง ถึงแม้จะมีคณะและสาขาเปิดไม่มากนัก แต่ที่นี่ก็ถือว่าได้รับความนิยมอย่างมากจากนักศึกษาต่างชาติ ทั้งการดีไซน์อาคารเรียนที่สวยงาม ทันสมัย, บรรยากาศการเรียนสนุกสนาน และยังมีพัฒนาการเรียนการสอนอยู่เสมอ สังเกตได้จากการไต่ขึ้นอันดับมหาวิทยาลัยโลกที่มีการปรับขึ้นอยู่เรื่อยๆ

ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนต่างชาติ: มีทั้งจากมหาวิทยาลัยเอง และกระทรวงการต่างประเทศด้วย ซึ่งถือว่าเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษามากทีเดียว เช่น ทุน NZAID, ทุนงานวิจัยระดับปริญญาเอก, ทุนของสถานทูตของแต่ละประเทศ ฯลฯ

ค่าเรียนต่อปี : เริ่มต้น 30,092 NZD หรือประมาณ 672,000 บาท (สำหรับ 120 หน่วยกิต)

6. UNIVERSITY OF OTAGO

รูปภาพจาก : https://www.otago.ac.nz/

มหาวิทยาลัย Otago เป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่สุดของนิวซีแลนด์ ตั้งอยู่ใน Dunedin ทางตอนใต้ของนิวซีแลนด์ จุดเด่นของมหาวิทยาลัยนี้ คือ คณะ/สาขาหลากหลาย, การเรียนการสอนที่ทันสมัยและคณาจารย์ที่เก่งมาก จนได้รับรางวัล Prime Minister’s Supreme Award for Teaching Excellence ที่นี่มีสิ่งอำนวยความสะดวกระดับ world-class ไม่ว่าจะเป็นห้องสมุด, ห้องเรียน-แล็บ, ลานกิจกรรม ฯลฯ

ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนต่างชาติ: มีทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาต่างชาติสูงถึง 15,000 NZD/ปี และทุนการศึกษาอื่นๆ ก็น่าสนใจไม่แพ้กัน เช่น ทุนเดินทางทำวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาเอก, ทุนงานวิจัย, ทุนช่วยเหลือค่าเล่าเรียน, ทุนสำหรับผู้ที่ศึกษาวิชาประวัติศาสตร์, รางวัลสำหรับนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ฯลฯ

ค่าเรียนต่อปี : เริ่มต้น 27,156 NZD หรือประมาณ 607,000 บาท (สำหรับ 120 หน่วยกิต)

7. UNIVERSITY OF WAIKATO

รูปภาพจาก : https://www.waikato.ac.nz/

มหาวิทยาลัย Waikato ก่อตั้งขึ้นในเมือง Hamilton มายาวนานกว่า 60 ปีและปัจจุบันมีวิทยาเขตแห่งใหม่ในเมือง Tauranga เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีแนวคิดก้าวหน้าและนวัตกรรม ด้วยวิสัยทัศน์ที่มุ่งสู่อนาคต นักศึกษาจะได้รับการศึกษาอันเป็นสากลที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมการวิจัยอันเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยแห่งนี้ถือเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในการผลิตบุคลากรเก่งๆ มากมายของประเทศนิวซีแลนด์ ตั้งแต่คณาจารย์ไปจนถึงผู้บริหารของประเทศ ที่นี่มีหอพักในสำหรับนักศึกษาที่สวยและสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนต่างชาติ: อาทิเช่น ทุนเรียนดีสำหรับผู้ที่สมัครเรียนครั้งแรก (มูลค่าสูงถึง 10,000 NZD), ทุนการศึกษาของมูลนิธิ, ทุนช่วยเหลือค่าเล่าเรียนของแต่ละคณะ ฯลฯ ซึ่งจะมีการอัพเดททุนการศึกษาและกองทุนความช่วยเหลือนักศึกษาอยู่เสมอ

ค่าเรียนต่อปี : เริ่มต้น 25,915 NZD หรือประมาณ 579,000 บาท (สำหรับ 120 หน่วยกิต)

8. VICTORIA UNIVERSITY OF WELLINGTON

รูปภาพจาก : https://www.wgtn.ac.nz/

อีก 1 ใน 3 มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศนิวซีแลนด์ มีอายุกว่า 120 ปี ตั้งอยู่ในย่าน Kelburn เมือง Wellington ด้านหนึ่งติดชายฝั่งทะเลและอีกด้านติดกับภูเขา บรรยากาศดี น่าเรียน มีชื่อเสียงเรื่องงานวิจัยที่ได้รับการยอมรับ รวมถึงคณะ/สาขาที่ได้ QS World University Ranking ด้วย นอกจากนี้ การเรียนการสอนก็ค่อนข้างยืดหยุ่นและหลากหลาย เรียนได้ทั้งออนไลน์หรือที่วิทยาเขต เหมาะสำหรับนักศึกษาต่างชาติเป็นอย่างมาก

ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนต่างชาติ: ทุนช่วยเหลือค่าเล่าเรียน, ทุนสนับสนุนงานวิจัย, และอื่นๆ ซึ่งส่วนมากจะแบ่งตามคณะ

ค่าเรียนต่อปี : เริ่มต้น 31,050 NZD หรือประมาณ 694,000 บาท (สำหรับ 120 หน่วยกิต)

ส่วนใหญ่มหาวิทยาลัยในนิวซีแลนด์จะเปิดเรียนช่วงเดือนกุมภาพันธ์-กรกฏาคม เราสามารถยื่นสมัครเรียนล่วงหน้าได้ถึง 4-5 เดือน ไม่ว่าจะเป็นการเรียนภาษาระยะสั้นไปจนถึงระดับปริญญาเอก ซึ่งเกณฑ์การสมัครเรียนในระดับปริญญาของนักศึกษาต่างชาติก็จะมีความใกล้เคียงกัน เช่น ผลสอบ IELTS หรือ TOEFL หนังสือรับรองผลการเรียน (Transcript) จดหมายรับรอง เป็นต้น นอกจากนี้ สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่นักศึกษาต่างชาติควรเตรียมไปให้พร้อมคือ ประกันภัยการเดินทาง ก่อนเดินทางเข้าประเทศนิวซีแลนด์เพื่อศึกษาต่อ

ใครที่สนใจซื้อประกันภัยการเดินทาง เพื่อศึกษาต่อต่างประเทศของ Allianz Travel
สามารถดูรายละเอียดได้เลยผ่านลิงก์นี้นะคะ >> คลิกเพื่อซื้อประกัน

*จำนวนเงินที่แสดงเป็นเพียงตัวเลขประมาณการเท่านั้น ขึ้นอยู่กับระดับปริญญา, คณะ, และสาขาของแต่ละมหาวิทยาลัย

ขอบคุณข้อมูลจาก
Top Universities In New Zealand 2021

เรามุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือและดูแลคุณ

อลิอันซ์ทราเวลเป็นผู้นำระดับโลกด้านประกันภัยการเดินทางและบริการช่วยเหลือทั่วไป เรามีแผนประกันภัยที่หลากหลายให้เลือก ครอบคลุมตั้งแต่แผนรายเที่ยว แผนรายปี แผนครอบครัว ไปจนถึงแผนเดินทางศึกษาต่อต่างประเทศ เราทุ่มเทที่จะให้บริการช่วยเหลือและปกป้องคุณทุกที่ ทุกเวลาเท่าที่เราจะทำได้ เราไม่ได้จำกัดอยู่แค่ประกันภัยและการให้ความช่วยเหลือ แต่เรามุ่งเน้นไปที่สิ่งที่มากกว่านั้น และทุกบริการของเราก็เพื่อลูกค้าคนสำคัญของเรา