ข้อแนะนำการเดินทางสำหรับประเทศอิสราเอลและดินแดนปาเลสไตน์

ข้อแนะนำการเดินทางสำหรับประเทศอิสราเอลและดินแดนปาเลสไตน์

สถานการณ์ความไม่สงบในประเทศอิสราเอล

11 ตุลาคม 2566

สถานการณ์โดยสรุป

วันที่ 8 ตุลาคม 2566 อิสราเอลประกาศสงครามกับกลุ่มฮามาสอย่างเป็นทางการ สายการบินพาณิชย์หลักหลายสายการบินได้ประกาศระงับเที่ยวบินไปและกลับจากเมืองเทลอาวีฟของประเทศอิสราเอลเป็นการชั่วคราว

วันที่ 10 ตุลาคม 2566 เวลา 15.00 น. นางกาญจนา ภัทรโชค อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ได้แถลงข่าวในประเด็สถานการณ์ความไม่สงบในประเทศอิสราเอล* ดังนี้

1. พัฒนาการของสถานการณ์

พลเรือนอิสราเอลเสียชีวิตอย่างน้อย 700 คนบาดเจ็บอีกประมาณ 2,150 คน และทางการอิสราเอลได้ออกมายืนยันแล้วว่ามีผู้ถูกจับตัวไปอย่างน้อย 100 คน ซึ่งจำนวนนี้รวมคนสัญชาติอื่น ๆ ด้วย

2. ผลกระทบต่อคนไทยในพื้นที่

คนไทยเสียชีวิต 18 คน บาดเจ็บ 9 คน และถูกจับเป็นตัวประกัน 11 คน ทั้งนี้ ต้องรอทางการอิสราเอลยืนยันข้อมูลเป็นระยะ ๆ

สิทธิประโยชน์ความคุ้มครองประกันภัยการเดินทาง

หากคุณกำลังอยู่ระหว่างเดินทาง

ประกันภัยการเดินทางของอลิอันซ์ ทราเวล มีข้อยกเว้นทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับสงครามว่า ไม่ครอบคลุมการสูญเสียใด ๆ ที่เกิดขึ้นโดยตรงหรืออันเนื่องมาจากสงคราม การรุกราน การกระทำที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระทำที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม (ไม่ว่าจะได้มีการประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม) หรือสงครามกลางเมือง (ซึ่งหมายถึง สงครามระหว่างชนที่อาศัยอยู่ในประเทศเดียวกัน) การแข็งข้อ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึกหรือเหตุการณ์ใดๆ ซึ่งจะเป็นเหตุให้มีการประกาศหรือคงไว้ซึ่งกฎอัยการศึก รวมถึง การก่อการร้ายใด ๆ นั่นหมายความว่า หากคุณได้รับผลกระทบใด ๆ จากเหตุการณ์ที่กล่าวมาข้างต้น คุณจะไม่ได้รับความคุ้มครองหรือได้รับสิทธิประโยชน์ใด ๆ จากกรมธรรม์ภัยการเดินทางอลิอันซ์ ทราเวล ทั้งนี้ สามารถทบทวนรายละเอียดความคุ้มครองที่คุณได้รับได้จากกรมธรรม์ประกันภัยที่คุณมีอยู่ได้

อย่างไรก็ตาม อลิอันซ์ ทราเวล ให้ความสำคัญต่อการให้ความช่วยเหลือลูกค้าของเราให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หากคุณมีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยของคุณ กรุณาติดต่อศูนย์บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชม. ได้ที่หมายเลข +66 (0) 2 342 3237

คำแนะนำเพิ่มเติม

กรุณาติดตามข่าวสารจากแหล่งข่าวของหน่วยงานราชการของประทศไทยและประเทศอิสราเอลอย่างต่อเนื่อง และควรปฏิบัติตามคำแนะนำของหน่วยงานในพื้นที่และกระทรวงการต่างประเทศอย่างเคร่งครัด และอย่าลืมตรวจสอบว่าสายการบิน รวมถึงสถานที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว และผู้ให้บริการการเดินทางของคุณได้มีประกาศระงับหรือยกเลิกการให้บริการใด ๆ แล้วส่งผลกระทบต่อแผนการเดินทางของคุณหรือไม่อย่างต่อเนื่องด้วย

หากคุณยังไม่ได้ออกเดินทาง

ประกันภัยการเดินทางอลิอันซ์ ทราเวล มีข้อยกเว้นทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับสงคราม ดังนั้น โปรดศึกษาความคุ้มครอง สิทธิประโยชน์ และข้อยกเว้นตามกรมธรรม์ประกันภัยก่อนตัดสินใจ  อีกทางเลือกหนึ่ง  เราขอแนะนำให้คุณติดต่อตัวแทนการท่องเที่ยวหรือผู้ให้บริการการเดินทางของคุณเพื่อหาตัวเลือกที่ดีที่สุดในการเปลี่ยนแปลงการเดินทางของคุณ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันภัยการเดินทาง

โทร: +66 (0) 2 305 8512

หมายเลขโทรศัพท์และช่องทางข่าวสารที่สำคัญสอบถามหรือขอความช่วยเหลือจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ ประเทศอิสราเอล

โทร: +9725 4636 8150

สอบถามเกี่ยวกับญาติที่พำนักอยู่ในอิสราเอล ติดต่อ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

โทร: 0 2572 8442 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

หมายเลขฉุกเฉินกองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ

โทร: 06 4019 8530, 06 4019 8907 และ 09 9616 4786

โทร: 0 2575 1047-51 และ 0 2575 1053 (ในวันและเวลาราชการ)

ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือ

Line Open Chat: ห้อง “ขอรับความช่วยเหลือกรณีคนไทยในอิสราเอล”

Facebook: กรมการกงสุลห่วงใยพี่น้องคนไทยในอิสราเอล

*แหล่งอ้างอิง: www.mfa.go.th