[PROMOTION] ซื้อประกันภัยการเดินทาง OVERSEAS STUDENT CARE รับฟรีบัตรกำนัล STARBUCKS

เคียงข้างทุกการเรียนรู้ อุ่นใจ แม้อยู่ไกลบ้าน ซื้อวันนี้ รับฟรีบัตรกำนัล STARBUCKS

ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม – 30 เมษายน 2563

เพียงซื้อประกันภัยการเดิน Allianz Travel แผน Overseas Student Care เบี้ยต่อกรมธรรม์ตั้งแต่ 4,700 บาทขึ้นไป รับบัตรกำนัล Starbucks มูลค่าสูงสุดถึง 1,200 บาท เพียงลงทะเบียนที่ลิงค์นี้ หลังจากได้รับเลขที่กรมธรรม์แล้ว

เงื่อนไขการรับรางวัล

เบี้ยต่อกรมธรรม์ตั้งแต่ 4,700 – 9,999 บาท รับบัตรกำนัล Starbucks มูลค่า 400 บาท
เบี้ยต่อกรมธรรม์ตั้งแต่ 10,000 – 14,999 บาท รับบัตรกำนัล Starbucks มูลค่า 800 บาท
เบี้ยต่อกรมธรรม์ตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป รับบัตรกำนัล Starbucks มูลค่า 1,200 บาท

เริ่มแจกแล้วตั้งแต่วันนี้ คลิ๊กที่นี่ เพื่อซื้อประกันภัยการเดินทาง

ดูสิทธิประโยชน์สุดคุ้ม OVERSEAS STUDENT CARE คลิ๊กที่นี่

กติกาการร่วมสนุกกิจกรรม

1. เฉพาะลูกค้าที่ซื้อประกันภัยการเดินทาง Allianz Travel ผ่านช่องทางออนไลน์ www.allianztravelthailand.com เท่านั้น และกรมธรรม์จะต้องไม่ถูกยกเลิกก่อนการเดินทาง
2. ผู้มีสิทธิ์ในการรับรางวัล คือ ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทาง Overseas Student Care ที่ลงทะเบียนขอสิทธิ์ในการรับรางวัลผ่าน http://bit.ly/2WmsQ2v เท่านั้น
3. ผู้มีสิทธิ์สามารถรับรางวัลได้ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
เบี้ยต่อกรมธรรม์ตั้งแต่ 4,700 – 9,999 บาท รับบัตรกำนัล Starbucks มูลค่า 400 บาท
เบี้ยต่อกรมธรรม์ตั้งแต่ 10,000 – 14,999 บาท รับบัตรกำนัล Starbucks มูลค่า 800 บาท
เบี้ยต่อกรมธรรม์ตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป รับบัตรกำนัล Starbucks มูลค่า 1,200 บาท
4. ระยะเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม – 30 เมษายน 2563 เท่านั้น
5. การตัดสินของบริษัทถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด หากพบว่าผู้ร่วมกิจกรรมมีการทุจริตในทุกรูปแบบ ทางคณะบริษัทสามารถตัดสิทธิ์การรับรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
6. สงวนสิทธิ์การเข้าร่วมรายการเฉพาะผู้ที่พำนักอยู่ในราชอาณาจักรไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น
7. กรณีที่มีการยกเลิกกรมธรรม์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนบัตรกำนัล Starbucks และของกำนัล ตามที่ระบุในโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย
8. ขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่ทำตามเงื่อนไขโปรโมชั่นเท่านั้น
9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่าง ๆ ของกิจกรรมโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หมายเหตุ:

1. โปรโมชั่นนี้ เฉพาะแผนประกันภัยการเดินทาง Overseas Student Care
2. บริษัทฯ จะจัดส่งบัตรกำนัลสตาร์บัคส์ภายใน 30 วันทำการ หลังจากซื้อประกันภัยการเดินทาง Overseas Student Care โดยจะทำการจัดส่งบัตรกำนัลไปยังที่อยู่ของผู้เอาประกันภัยที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
3. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด ของรางวัลอื่นหรือโอนสิทธิ์ให้กับบุคคลอื่นได้
4. พนักงานในเครือ Allianz รวมถึงญาติของพนักงาน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับรางวัลทุกกรณี

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

โทร. 0-2305-8512 (วันจันทร์ – วันศุกร์ 08.30 – 17.30)

เรามุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือและดูแลคุณ

อลิอันซ์ทราเวลเป็นผู้นำระดับโลกด้านประกันภัยการเดินทางและบริการช่วยเหลือทั่วไป เรามีแผนประกันภัยที่หลากหลายให้เลือก ครอบคลุมตั้งแต่แผนรายเที่ยว แผนรายปี แผนครอบครัว ไปจนถึงแผนเดินทางศึกษาต่อต่างประเทศ เราทุ่มเทที่จะให้บริการช่วยเหลือและปกป้องคุณทุกที่ ทุกเวลาเท่าที่เราจะทำได้ เราไม่ได้จำกัดอยู่แค่ประกันภัยและการให้ความช่วยเหลือ แต่เรามุ่งเน้นไปที่สิ่งที่มากกว่านั้น และทุกบริการของเราก็เพื่อลูกค้าคนสำคัญของเรา

[PROMOTION] คุ้มครองทั่วโลก รับ TESCO LOTUS E-COUPON ทันที

คุ้มครองทั่วโลก เหมือนเดิม แต่ที่เพิ่มเติมคือ “ของรางวัล”

ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 มีนาคม 2563

เพียงซื้อประกันภัยการเดิน Allianz Travel เบี้ยต่อกรมธรรม์ตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป รับ e-Coupon ของ Tesco Lotus มูลค่าสูงสุดถึง 400 บาท เพียงลงทะเบียนที่ลิงค์นี้ หลังจากได้รับเลขที่กรมธรรม์แล้ว

เงื่อนไขการรับรางวัล

เบี้ยต่อกรมธรรม์ตั้งแต่ 500 – 999 บาท มีสิทธิ์เลือกรับ Tesco Lotus e-Coupon มูลค่า 100 บาท
เบี้ยต่อกรมธรรม์ตั้งแต่ 1,000 – 1,999 บาท มีสิทธิ์เลือกรับ Tesco Lotus e-Coupon มูลค่า 200 บาท
เบี้ยต่อกรมธรรม์ตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป มีสิทธิ์เลือกรับ Tesco Lotus e-Coupon มูลค่า 400 บาท

เริ่มแจกแล้วตั้งแต่วันนี้ คลิ๊กที่นี่ เพื่อซื้อประกันภัยการเดินทาง

กติกาการร่วมสนุกกิจกรรม

1. เฉพาะลูกค้าที่ซื้อประกันภัยการเดินทาง Allianz Travel ผ่านช่องทางออนไลน์ www.allianztravelthailand.com เท่านั้น และกรมธรรม์จะต้องไม่ถูกยกเลิกก่อนการเดินทาง
2. ผู้มีสิทธิ์ในการรับรางวัล คือ ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางที่ลงทะเบียนขอสิทธิ์ในการรับรางวัลผ่าน http://bit.ly/allianzwecare เท่านั้น
3. ผู้มีสิทธิ์ในการรับรับรางวัลสามารถเลือกรับรางวัลได้ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
เบี้ยต่อกรมธรรม์ตั้งแต่ 500 – 999 บาท มีสิทธิ์รับ Tesco Lotus e-Coupon มูลค่า 100 บาท
เบี้ยต่อกรมธรรม์ตั้งแต่ 1,000 – 1,999 บาท มีสิทธิ์รับ Tesco Lotus e-Coupon มูลค่า 200 บาท
เบี้ยต่อกรมธรรม์ตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป มีสิทธิ์รับ Tesco Lotus e-Coupon มูลค่า 400 บาท
4. ระยะเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 1 – 31 มีนาคม 2563 เท่านั้น
5. การตัดสินของบริษัทถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด หากพบว่าผู้ร่วมกิจกรรมมีการทุจริตในทุกรูปแบบ ทางคณะบริษัทสามารถตัดสิทธิ์การรับรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
6. สงวนสิทธิ์การเข้าร่วมรายการเฉพาะผู้ที่พำนักอยู่ในราชอาณาจักรไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่าง ๆ ของกิจกรรมโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หมายเหตุ:

1. ยกเว้นประกันภัยการเดินทางแผน Overseas Student Care, Work and Holiday, Perfect Sense และแผน OASIS
2. ยกเว้นการซื้อผ่านช่องทางเอเจนซี่ทัวร์
3. ทางบริษัทจะดำเนินการส่งรางวัลผ่านช่องทางการส่งข้อความ (SMS)
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การส่งข้อความผ่านโทรศัพท์มือถือ (SMS) กรณีหมายเลขโทรศัพท์ที่มีเบอร์ติดต่อไม่ถูกต้อง
5. Tesco Lotus e-Coupon มีอายุการใช้งาน 6 เดือนนับแต่วันที่ได้รับข้อความ
6. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด ของรางวัลอื่นหรือโอนสิทธิ์ให้กับบุคคลอื่นได้
7. พนักงานในเครือ Allianz รวมถึงญาติของพนักงาน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับรางวัลทุกกรณี

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

โทร. 0-2305-8512 (วันจันทร์ – วันศุกร์ 08.30 – 17.30)

เรามุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือและดูแลคุณ

อลิอันซ์ทราเวลเป็นผู้นำระดับโลกด้านประกันภัยการเดินทางและบริการช่วยเหลือทั่วไป เรามีแผนประกันภัยที่หลากหลายให้เลือก ครอบคลุมตั้งแต่แผนรายเที่ยว แผนรายปี แผนครอบครัว ไปจนถึงแผนเดินทางศึกษาต่อต่างประเทศ เราทุ่มเทที่จะให้บริการช่วยเหลือและปกป้องคุณทุกที่ ทุกเวลาเท่าที่เราจะทำได้ เราไม่ได้จำกัดอยู่แค่ประกันภัยและการให้ความช่วยเหลือ แต่เรามุ่งเน้นไปที่สิ่งที่มากกว่านั้น และทุกบริการของเราก็เพื่อลูกค้าคนสำคัญของเรา

ALLIANZ TRAVEL ดูแลคุณทุกการเดินทาง มอบชุด ALLIANZ WE CARE KIT ฟรี

สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรน่า หรือโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบไปหลายประเทศอย่างรวดเร็ว ทำให้นักเดินทางหลายคนที่มีแผนไปต่างประเทศในช่วงนี้เกิดความกังวล แต่หากใครจะเดินทางไปต่างประเทศ หรือมีความจำเป็นต้องเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง เพียงดูแลตัวเองอยู่เสมอก็จะช่วยลดความกังวลในการเดินทางไปได้

Allianz Travel ขอมอบความห่วงใยให้ลูกค้าคนสำคัญของเรา ด้วยชุด Allianz We Care Kit เพื่อให้คุณเดินทางท่องเที่ยวอย่างสบายใจและไร้กังวล และเป็นการป้องกันตัวเองเบื้องต้นไว้ก่อน

เพียงซื้อประกันภัยการเดินทางเบี้ยต่อกรมธรรม์ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป ตั้งแต่วันที่ 1-31 มีนาคม 2563 ลงทะเบียนรับสิทธิ์ฟรี! ชุด Allianz We Care Kit ประกอบด้วยเจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดแบบพกพา ทิชชู่เปียก และวิธีป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโควิด-19

เพราะเราห่วงใยคุณ อยากให้คุณปลอดภัยทุกการเดินทาง

*สงวนสิทธิ์ในการแจกของสมนาคุณให้กับผู้ที่มีเงื่อนไขครบตามกำหนดหรือจนกว่าของสมนาคุณจะหมด

เริ่มลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ คลิ๊กที่นี่

เงื่อนไขในการรับชุด ALLIANZ WE CARE KIT

 1. กรมธรรม์จะต้องมีผล ณ ปัจจุบันและไม่นับรวมกับกรมธรรม์ที่ยกเลิก
 2. ผู้ที่ซื้อประกันภัยการเดินทางเบี้ยต่อกรมธรรม์ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป ตั้งแต่วันที่ 1-31 มีนาคม 2563 สามารถลงทะเบียนรับชุด Allianz We Care Kit ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือจนกว่าของสมนาคุณจะหมด
 3. ของรางวัลจะนำส่งภายใน 7 วัน นับจากวันที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์
 4. สงวนสิทธิ์ 1 กรมธรรม์ ต่อ 1 ชุดเท่านั้น
 5. ของสมนาคุณไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้กับบุคคลอื่นได้
 6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่าง ๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เรามุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือและดูแลคุณ

อลิอันซ์ทราเวลเป็นผู้นำระดับโลกด้านประกันภัยการเดินทางและบริการช่วยเหลือทั่วไป เรามีแผนประกันภัยที่หลากหลายให้เลือก ครอบคลุมตั้งแต่แผนรายเที่ยว แผนรายปี แผนครอบครัว ไปจนถึงแผนเดินทางศึกษาต่อต่างประเทศ เราทุ่มเทที่จะให้บริการช่วยเหลือและปกป้องคุณทุกที่ ทุกเวลาเท่าที่เราจะทำได้ เราไม่ได้จำกัดอยู่แค่ประกันภัยและการให้ความช่วยเหลือ แต่เรามุ่งเน้นไปที่สิ่งที่มากกว่านั้น และทุกบริการของเราก็เพื่อลูกค้าคนสำคัญของเรา

BUY PERFECT SENSE FREE PARKING

ฟรี! ที่จอดรถ หมดกังวลกับ PERFECT SENSE

Allianz Travel Thailand เข้าใจว่าการเดินทางในกรุงเทพช่วงนี้ จะขับรถไปไหนก็กะเวลาลำบาก บางครั้งเผื่อเวลาล่วงหน้าแล้ว ก็ยังไม่แคล้วถึงแบบเฉียดฉิว ยิ่งถ้าเป็นการเดินทางไปสนามบินเพื่อเดินทางท่องเที่ยวที่สายไม่ได้ด้วยแล้วล่ะก็ อาจมีอดเที่ยวกันแน่นอน บางทีไปถึงสนามบินแล้วก็ต้องขับวนหาที่จอดกันอีก จะจองล่วงหน้าก็ไม่ได้ หรือจะไปจอดข้างนอกสนามบินก็ไม่รู้ว่ามีที่ไหนแล้วจะไกลเกินไปมั้ย จะมา Check-In ทันมั้ย จอดไว้แล้วจะปลอดภัยรึเปล่าแล้วจะมีหลังคากันแดดกันฝนให้รถสุดที่รักมั้ย และอีกหลายๆคำถามให้ต้องกังวลจนทำให้เที่ยวกันไม่เป็นสุขได้

เพื่อให้คุณได้ท่องเที่ยวอย่างสบายใจและไร้กังวล เราจึงขอมอบโปรโมชั่นพิเศษสำหรับคุณ ด้วยบริการที่จอดรถบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิและดอนเมือง ที่สามารถให้คุณมั่นใจได้ว่าจะไม่ต้องเสียเวลาในการหาที่จอดและกะเวลาเพื่อไป Check-In ได้อย่างแม่นยำ โดย Allianz Travel ขอมอบคูปองจอดรถ จำนวน 4 ใบ ต่อผู้เอาประกัน 1 ท่าน เมื่อซื้อประกันการเดินทางแผน Perfect Sense ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 29 กุมภาพันธ์ 2563 โดยคูปอง 1 ใบสามารถใช้บริการได้ 1 วัน โดยสามารถเลือกใช้บริการได้ทั้งบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมือง ให้บริการโดย ที่จอดรถ.com ซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่จอดรถบริเวณสนามบินผ่านทาง Application

ทำให้คุณหมดกังวล

 • ไม่เสียเวลาวนหาที่จอด
 • มีที่จอดแน่นอนเมื่อจองผ่าน Application
 • จอดในที่ร่ม
 • ปลอดภัยด้วยกล้อง CCTV ที่สามารถดูได้เองตลอด 24 ชม.
 • มีบริการรถรับส่ง จุดจอด-อาคารโดยสาร ฟรี 24 ชั่วโมง ถึงจุด Check-In ภายใน 15 นาที

วิธีการใช้งานการจองล่วงหน้าง่ายๆ ไม่ยุ่งยาก

 1. Download application ที่จอดรถ.com & สมัครสมาชิกเพื่อใช้งาน
 2. ใส่รายละเอียดการจอง และการเดินทาง
 3. แจ้งหมายเลขคูปองผ่านช่องทางแชท และรอเจ้าหน้าที่ยืนยันพร้อมรายละเอียดและแผนที่
 4. นำรถเข้าจอดตามวันเวลาที่กำหนด

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่จอดรถ.com โทร: 088-775-9899

เพียงเท่านี้ ก็หมดกังวลเรื่องหาที่จอดรถ แล้วเอาเวลาไปเตรียมพร้อมขึ้นเครื่องได้เลย!

เรามุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือและดูแลคุณ

อลิอันซ์ทราเวลเป็นผู้นำระดับโลกด้านประกันภัยการเดินทางและบริการช่วยเหลือทั่วไป เรามีแผนประกันภัยที่หลากหลายให้เลือก ครอบคลุมตั้งแต่แผนรายเที่ยว แผนรายปี แผนครอบครัว ไปจนถึงแผนเดินทางศึกษาต่อต่างประเทศ เราทุ่มเทที่จะให้บริการช่วยเหลือและปกป้องคุณทุกที่ ทุกเวลาเท่าที่เราจะทำได้ เราไม่ได้จำกัดอยู่แค่ประกันภัยและการให้ความช่วยเหลือ แต่เรามุ่งเน้นไปที่สิ่งที่มากกว่านั้น และทุกบริการของเราก็เพื่อลูกค้าคนสำคัญของเรา

[PROMOTION] คุ้มครองทั่วโลก รับโชคทันที

คุ้มครองทั่วโลก เหมือนเดิม แต่ที่เพิ่มเติมคือ “ของรางวัล”

ในซีซั่นนี้ทุกท่านสามารถเลือกรับระหว่างของรางวัล 3 แบบได้เลย เพราะเราเข้าใจว่าทุกคนมีไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกัน

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 – 31 มกราคม 2563

เพียงซื้อประกันภัยการเดิน Allianz Travel เบี้ยต่อกรมธรรม์ตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป เลือกรับของรางวัลมูลค่าสูงสุดถึง 400 บาท ไม่ว่าจะเป็น Tesco Lotus e-Coupon, Central e-Coupon หรือตั๋วหนัง Major เพียงลงทะเบียนที่ลิงค์นี้หลังจากได้รับเลขที่กรมธรรม์แล้ว

เงื่อนไขการรับรางวัล

เบี้ยต่อกรมธรรม์ตั้งแต่ 500 – 999 บาท มีสิทธิ์เลือกรับ Tesco Lotus e-Coupon มูลค่า 100 บาท หรือ Central e-Coupon มูลค่า 100 บาท
เบี้ยต่อกรมธรรม์ตั้งแต่ 1,000 – 1,999 บาท มีสิทธิ์เลือกรับ Tesco Lotus e-Coupon มูลค่า 200 บาท หรือ Central e-Coupon มูลค่า 200 บาท หรือ ตั๋วหนัง Major จำนวน 1 ใบ มูลค่า 200 บาท
เบี้ยต่อกรมธรรม์ตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป มีสิทธิ์เลือกรับ Tesco Lotus e-Coupon มูลค่า 400 บาท หรือ Central e-Coupon มูลค่า 400 บาท หรือ ตั๋วหนัง Major จำนวน 2 ใบ มูลค่า 400 บาท

เริ่มแจกแล้วตั้งแต่วันนี้ คลิ๊กที่นี่ เพื่อซื้อประกันภัยการเดินทาง

กติกาการร่วมสนุกกิจกรรม

1. เฉพาะลูกค้าที่ซื้อประกันภัยการเดินทาง Allianz Travel ผ่านช่องทางออนไลน์ www.allianztravelthailand.com เท่านั้น และกรมธรรม์จะต้องไม่ถูกยกเลิกก่อนการเดินทาง
2. ผู้มีสิทธิ์ในการรับรางวัล คือ ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางที่ลงทะเบียนขอสิทธิ์ในการรับรางวัลผ่าน http://bit.ly/AllianzTravelGift เท่านั้น
3. ผู้มีสิทธิ์ในการรับรับรางวัลสามารถเลือกรับรางวัลได้ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
เบี้ยต่อกรมธรรม์ตั้งแต่ 500 – 999 บาท มีสิทธิ์เลือกรับ Tesco Lotus e-Coupon มูลค่า 100 บาท หรือ Central e-Coupon มูลค่า 100 บาท
เบี้ยต่อกรมธรรม์ตั้งแต่ 1,000 – 1,999 บาท มีสิทธิ์เลือกรับ Tesco Lotus e-Coupon มูลค่า 200 บาท หรือ Central e-Coupon มูลค่า 200 บาท หรือ ตั๋วหนัง Major จำนวน 1 ใบ มูลค่า 200 บาท
เบี้ยต่อกรมธรรม์ตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป มีสิทธิ์เลือกรับ Tesco Lotus e-Coupon มูลค่า 400 บาท หรือ Central e-Coupon มูลค่า 400 บาท หรือ ตั๋วหนัง Major จำนวน 2 ใบ มูลค่า 400 บาท
4. ระยะเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 – 31 มกราคม 2563 เท่านั้น
5. การตัดสินของบริษัทถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด หากพบว่าผู้ร่วมกิจกรรมมีการทุจริตในทุกรูปแบบ ทางคณะบริษัทสามารถตัดสิทธิ์การรับรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
6. สงวนสิทธิ์การเข้าร่วมรายการเฉพาะผู้ที่พำนักอยู่ในราชอาณาจักรไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่าง ๆ ของกิจกรรมโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หมายเหตุ:

1. ยกเว้นประกันภัยการเดินทางแผน Overseas Student Care, Work and Holiday, Perfect Sense และแผน OASIS
2. ยกเว้นการซื้อผ่านช่องทางเอเจนซี่ทัวร์
3. ผู้ที่เลือกรับ Tesco Lotus e-Coupon หรือ Central e-Coupon ทางบริษัทจะดำเนินการส่งรางวัลผ่านช่องทางการส่งข้อความ (SMS) และผู้ที่เลือกรับตั๋วหนัง Major ทางบริษัทจะจัดส่งทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ได้ลงทะเบียน ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ระบุวันเดินทางในกรมธรรม์
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การส่งข้อความผ่านโทรศัพท์มือถือ (SMS) กรณีหมายเลขโทรศัพท์ที่มีเบอร์ติดต่อไม่ถูกต้อง
5. Tesco Lotus e-Coupon หรือ Central e-Coupon มีอายุการใช้งาน 6 เดือนนับแต่วันที่ได้รับข้อความ
6. สำหรับตั๋วหนัง Major มีอายุการใช้งานตามที่ตั๋วหนังได้ระบุไว้
7. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด ของรางวัลอื่นหรือโอนสิทธิ์ให้กับบุคคลอื่นได้
8. พนักงานในเครือ Allianz รวมถึงญาติของพนักงาน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับรางวัลทุกกรณี

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

โทร. 0-2305-8512 (วันจันทร์ – วันศุกร์ 08.30 – 17.30)

เรามุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือและดูแลคุณ

อลิอันซ์ทราเวลเป็นผู้นำระดับโลกด้านประกันภัยการเดินทางและบริการช่วยเหลือทั่วไป เรามีแผนประกันภัยที่หลากหลายให้เลือก ครอบคลุมตั้งแต่แผนรายเที่ยว แผนรายปี แผนครอบครัว ไปจนถึงแผนเดินทางศึกษาต่อต่างประเทศ เราทุ่มเทที่จะให้บริการช่วยเหลือและปกป้องคุณทุกที่ ทุกเวลาเท่าที่เราจะทำได้ เราไม่ได้จำกัดอยู่แค่ประกันภัยและการให้ความช่วยเหลือ แต่เรามุ่งเน้นไปที่สิ่งที่มากกว่านั้น และทุกบริการของเราก็เพื่อลูกค้าคนสำคัญของเรา

[PROMOTION] คุ้มครองทั่วโลก รับโชคทันที – ALLIANZ TRAVEL

คุ้มครองทั่วโลก รับโชคทันที

คลิกที่นี่เพื่อดูโปรโมชั่นเดือนตุลาคม

โปรแรงแซงโค้งครึ่งปีหลังมาแล้ว!!!

เมื่อซื้อประกันภัยการเดินทาง Allianz Travel ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม – 30 กันยายน 2562
รับไปเลย E-coupon Tesco Lotus*

กรมธรรม์ราคาตั้งแต่ 500 – 999 บาท รับ TESCO LOTUS E-COUPON มูลค่า 100 บาท

กรมธรรม์ราคาตั้งแต่ 1,000 – 1,999 บาท รับ TESCO LOTUS E-COUPON มูลค่า 200 บาท

กรมธรรม์ราคาตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป รับ TESCO LOTUS E-COUPON มูลค่า 400 บาท

ซื้อเลย!

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด*

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

โทร. 02 305 – 8512 (วันจันทร์ – วันศุกร์ 08.30 – 17.30)
Facebook : www.facebook.com/AllianzTravelThailand/

กติกาการร่วมสนุกกิจกรรม

1. เฉพาะลูกค้าที่ซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ www.allianztravelthailand.com เท่านั้น และกรมธรรม์จะต้องไม่ถูกยกเลิกก่อนการเดินทาง
2. ผู้มีสิทธิ์ในการรับรางวัล คือ ผู้ชำระเบี้ยประกันภัยการเดินทางเท่านั้น
เมื่อซื้อประกันภัยการเดินทางตั้งแต่ 500 – 999 บาท จะได้รับ Tesco Lotus E-coupon มูลค่า 100 บาท
เมื่อซื้อประกันภัยการเดินทางตั้งแต่ 1000 – 1,999 บาท จะได้รับ Tesco Lotus E-coupon มูลค่า 200 บาท
เมื่อซื้อประกันภัยการเดินทางตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป จะได้รับ Tesco Lotus E-coupon มูลค่า 400 บาท
3. สำหรับผู้ที่ซื้อประกันการเดินทาง Allianz Travel ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2562 – 30 กันยายน 2562 เท่านั้น
4. การตัดสินของบริษัทถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด หากพบว่าผู้ร่วมกิจกรรมมีการทุจริตในทุกรูปแบบ ทางคณะบริษัทสามารถตัดสิทธิ์การรับรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5. สงวนสิทธิ์การเข้าร่วมรายการเฉพาะผู้ที่พำนักอยู่ในราชอาณาจักรไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่าง ๆ ของกิจกรรมโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หมายเหตุ:

1. ยกเว้นประกันภัยการเดินทางแผน Overseas Student Care, Work & Holiday Perfect Sense และแผน OASIS
2. ยกเว้นการซื้อผ่านช่องทางเอเจนซี่ทัวร์
3. ผู้ที่ได้รับรางวัล Tesco Lotus E-coupon ทางบริษัทจะดำเนินการส่งรางวัลผ่านช่องทางข้อความ (SMS)
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การส่งข้อความ (SMS) กรณีหมายเลขเบอร์ติดต่อไม่ถูกต้อง
5. E-coupon จะถูกจัดส่งไปยังเบอร์โทรศัพท์ตามรายละเอียดในขั้นตอนการสั่งซื้อ ภายใน 7 วันหลังจากวันที่ออกเดินทางตามกรมธรรม์
6. E-coupon มีอายุการใช้งาน 6 เดือนนับจากวันที่ออก
7. รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด ของรางวัลอื่นหรือโอนสิทธิ์ให้กับบุคคลอื่นได้
8. พนักงานในเครือ Allianz รวมถึงญาติของพนักงาน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับรางวัลทุกกรณี

เรามุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือและดูแลคุณ

อลิอันซ์ทราเวลเป็นผู้นำระดับโลกด้านประกันภัยการเดินทางและบริการช่วยเหลือทั่วไป เรามีแผนประกันภัยที่หลากหลายให้เลือก ครอบคลุมตั้งแต่แผนรายเที่ยว แผนรายปี แผนครอบครัว ไปจนถึงแผนเดินทางศึกษาต่อต่างประเทศ เราทุ่มเทที่จะให้บริการช่วยเหลือและปกป้องคุณทุกที่ ทุกเวลาเท่าที่เราจะทำได้ เราไม่ได้จำกัดอยู่แค่ประกันภัยและการให้ความช่วยเหลือ แต่เรามุ่งเน้นไปที่สิ่งที่มากกว่านั้น และทุกบริการของเราก็เพื่อลูกค้าคนสำคัญของเรา