ประกันเครื่องใช้ไฟฟ้า โน๊ตบุ๊ค กล้อง

ประกันเครื่องใช้ไฟฟ้า โน๊ตบุ๊ค กล้อง และบริการขยายระยะเวลารับประกันจากผู้ผลิต

ประกันเครื่องใช้ไฟฟ้า โน๊ตบุ๊ค กล้อง และบริการขยายระยะเวลารับประกันจากผู้ผลิต ประกอบด้วย บริการขยายเวลารับประกันต่อจากผู้ผลิตจนถึงปีที่ 3 และความคุ้มครองอุบัติเหตุเพิ่มเติม อีก 5 กลุ่ม เช่น เกิดอุบัติเหตุตกหล่น หน้าจอแตก อุบัติเหตุน้ำหกใส่ เป็นต้น

ประกันเครื่องใช้ไฟฟ้า โน๊ตบุ๊ค กล้อง และบริการขยายระยะเวลารับประกันจากผู้ผลิต แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1: การขยายระยะเวลาการรับประกันของผู้ผลิต

โดยทั่วไปแล้ว เมื่อประกันจากผู้ผลิตหมดลง หากเครื่องเสีย ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด หรือหากซ่อมไม่ได้ก็จะต้องทิ้ง และซื้อเครื่องใหม่

แต่ถ้าลูกค้าซื้อประกันเครื่องใช้ไฟฟ้า โน๊ตบุ๊ค กล้อง และบริการขยายระยะเวลารับประกัน จากอลิอันซ์ แอสซิสแทนซ์ เราจะขยายระยะเวลารับประกันสินค้าด้วยเงื่อนไขเดียวกันกับผู้ผลิตต่อไปอีกถึงปีที่ 3

 • ฟรี! ทันทีทั้งค่าแรงและค่าอะไหล่ จนถึงสูงสุดในปีที่ 3 โดยที่ลูกค้าไม่ต้องเสียค่ารับผิดส่วนแรก
 • ส่งซ่อมกี่ครั้งก็ได้ ไม่จำกัดจำนวนครั้งในระยะเวลาและวงเงินที่คุ้มครอง (ถ้าหากว่าการซ่อมครั้งนั้น เกินวงเงินความคุ้มครองที่กำหนดทางบริษัทจะคืนเงินให้กับลูกค้า และการรับประกันจะสิ้นสุดโดยทันที)

ส่วนที่ 2: ความคุ้มครองอุบัติเหตุเพิ่มเติม 5 กลุ่ม

ความคุ้มครองส่วนนี้จะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้าจนถึงสูงสุดปีที่ 3

 • คุ้มครองอุบัติเหตุทางน้ำ เช่น การรั่วซึมของ ท่อน้ำ/ท่อแอร์ รวมถึงอุบัติเหตุน้ำหกใส่
 • คุ้มครองอุบัติเหตุแตกหัก ตกหล่นเสียหาย
 • การโจรกรรมในที่พักอาศัย หรือ อาคาร โดยต้องมีร่องรอยการงัดแงะ บุกรุก
 • สินค้าเสียหายจากการโดนไฟไหม้ โดยต้องมีซากในการเคลมสินค้า
 • สินค้าที่มีการใช้งานอยู่และเกิดฟ้าผ่าหรือไฟในบ้านตก ทำให้เกิดการ ลัดวงจรหรือไฟช็อต

เงื่อนไขความคุ้มครอง

ความคุ้มครอง วงเงินชดเชยและค่าซ่อมต่อครั้ง
ภายในปีที่ 1 ภายในปีที่ 2 ภายในปีที่ 3
สว่นที่ 1: คุ้มครองเครื่องและอะไหล่ ใช้ความคุ้มครองจากผู้ผลิตโดยตรง Allianz Assistance คุ้มครองภายในวงเงิน 70% ของราคาสินค้า*** Allianz Assistance คุ้มครองภายในวงเงิน 60% ของราคาสินค้า***
ส่วนที่ 2: คุ้มครองอุบัติเหตุเพิ่มเติม
 • อุบัติเหตุทางน้ำ
 • ตกหล่นเสียหาย
 • ฟ้าผ่า ไฟฟ้าลัดวงจร
 • ไฟไหม้
 • ถูกโจรกรรมในที่พักอาศัย
Allianz Assistance คุ้มครองภายในวงเงิน 80% ของราคาสินค้า*** Allianz Assistance คุ้มครองภายในวงเงิน 70% ของราคาสินค้า*** Allianz Assistance คุ้มครองภายในวงเงิน 60% ของราคาสินค้า***

*** หากค่าซ่อมสูงกว่าวงเงินจำกัดความรับผิดข้างต้น บริษัทฯ จะชดเชยค่าสินค้าตามวงเงินจำกัดสูงสุดแทนการซ่อมภายใน 15 วันนับแต่วันที่ลูกค้าส่งเอกสารครบถ้วน และจะถือว่าบริการนี้เป็นอันสิ้นสุด

หมายเหตุ: กรณีมีการคืนหรือเปลี่ยนสินค้า ซึ่งอยู่ในความคุ้มครองของผู้ผลิต/ร้านค้า บริษัทประกันภัยจะทำการคืนค่าเบี้ยประกันในส่วนที่เหลือตามวันคุ้มครอง

เคลมง่าย จ่ายจริง ซ่อมเร็ว แถมความคุ้มครองเครื่องใช้ไฟฟ้าสุดคุ้ม

อลิอันซ์ แอสซิสแทนซ์ เป็นผู้นำระดับโลกในการให้บริการประกันภัยเครื่องใช้ไฟฟ้า โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต กล้องและเลนส์ รวมถึงโน้ตบุ๊ค หลายหลายแบรนด์ เราขยายระยะเวลาความคุ้มครองเหมือนกับผู้ผลิต และคุ้มครองอุบัติเหตุ 5 กลุ่ม ที่อาจจะเกิดขึ้นกับเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณ คือ 1. คุ้มครองอุบัติเหตุทางน้ำ 2. คุ้มครองอุบัติเหตุแตกหัก ตกหล่นเสียหาย 3. การโจรกรรมในที่พักอาศัย หรือ อาคาร 4. สินค้าเสียหายจากการโดนไฟไหม้ และ 5. สินค้าที่มีการใช้งานอยู่และเกิดฟ้าผ่าหรือไฟในบ้านตก ทำให้เกิดการ ลัดวงจรหรือไฟช็อต เราให้บริการส่งซ่อมที่ศูนย์ซ่อมตามแบรนด์สินค้าผู้ผลิต ซึ่งมีมากกว่า 400 แห่ง ครอบคลุมทั่วประเทศ และด้วยการจัดการงานเคลมที่มีประสิทธิภาพ เราสามารถพิจารณาเคลมและจ่ายเงินคืนลูกค้าภายใน 15 วันทำการ** ในกรณีที่เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่สามารถซ่อมได้หรือค่าซ่อมสูงเกินวงเงินคุ้มครอง คุณจึงมั่นใจได้ในบริการของเราที่พร้อมให้คุณติดต่อตลอด 24 ชม. ด้วยเหตุผลทั้งหมดนี้เอง เราจึงมีลูกค้าที่ไว้วางใจเลือกทำประกันภัยเครื่องใช้ไฟฟ้ากับเราเป็นจำนวนมาก

ประกันภัยเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ถูกจัดการและเสนอขายโดย บริษัท เอ ดับเบิลยู พี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด) (นายหน้าประกันภัย
ใบอนุญาตนายหน้าประกันภัยนิติบุคคล เลขที่ ว00034/2559, ภายใต้ชื่อทางการค้า “อลิอันซ์ แอสซิสแทนซ์”) ซึ่งรับประกันภัยโดย บริษัท อลิอันซ์อยุธยาประกันภัย จำกัด กรุณาอ่านและศึกษากรมธรรม์ประกันภัยเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ระบุข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับผลประโยชน์ ข้อยกเว้นความคุ้มครอง ระยะเวลาความคุ้มครอง อัตราค่าเบี้ยประกันภัย และอื่นๆ ให้ครบถ้วน ทั้งนี้ หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือความช่วยเหลือประการใดสามารถติดต่อเราได้ก่อนตัดสินใจซื้อประกันภัยเครื่องใช้ไฟฟ้า

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด