กรุณากรอกรายละเอียดเครื่องใช้ไฟฟ้า

เงื่อนไขการรับประกัน
  • 1. ราคาสินค้า
    • a) กรณีทำประกันเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน โน้ตบุ๊คส์ กล้องและเลนส์ สินค้าต้องมีราคาตั้งแต่ 3,000 - 400,000 บาท
    • b) กรณีทำประกันโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ต สินค้าต้องมีราคาตั้งแต่ 5,000 - 400,000 บาท
  • 2. สินค้าต้องมีการรับประกันจากผู้ผลิตอย่างน้อย 1 ปี
  • 3. ราคาสินค้าเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หลังหักส่วนลดปกติ ที่ไม่ได้เกิดจากการติดสัญญากับทางค่ายเครือข่ายสัญญาณ และต้องแสดงให้เห็นชัดเจนในใบเสร็จรับเงิน
  • 4. ท่านสามารถซื้อกรมธรรม์ประกันภัยได้ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้า (ตามวันที่ปรากฏในใบเสร็จรับเงินฉบับจริง)