เกี่ยวกับเรา

Allianz Assistance Thailand เริ่มในประเทศไทยในปี พ.ศ.2559 (2016) บริหารจัดการโดย AWP Services (Thailand) Co., Ltd., ซึ่งเป็นสมาชิกภายใต้กลุ่ม Allianz Group มีเครือข่ายการบริการครอบคลุมทั่วโลก และประสบการณ์เกี่ยวกับการประกันภัย ยาวนานกว่า 90 ปี

Allianz Assistance Thailand ให้บริการ การประกันภัยเครื่องใช้ไฟฟ้า, โทรศัพท์มือถือ, คอมพิวเตอร์, กล้องเลนส์ และเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ ประกอบด้วยแผนความคุ้มครองที่หลากหลาย ที่เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าและประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า ซึ่งมีให้บริการแก่กลุ่มลูกค้า B2B B2B2C และ B2C

Allianz Assistance Thailand ได้รับความไว้วางใจจากทั้งภาครัฐและเอกชนในหลายอุตสาหกรรม ในการให้บริการพร้อมด้วยเครือข่ายแบรนด์สินค้านั้นๆ, ทีมงานมืออาชีพ ซึ่งมีความพร้อมในการให้บริการแบบ 24/7 หรือตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์ ไปจนถึงสิทธิประโยชน์ความคุ้มครองที่หลากหลายด้วยราคาที่สมเหตุผล จากความพร้อมด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านประกันภัยอย่างยาวนาน และความมุ่งหวังให้ลูกค้าได้ใช้ชีวิตที่ง่ายขึ้น ปลอดภัยขึ้น และสนุกสนานมากขึ้น (Simpler, Safer, & Enjoyable) Allianz Assistance Thailand จึงให้ความสำคัญด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการบริการลูกค้าให้ดีขึ้น และให้ได้รับประสบการณ์ที่ดียอดเยี่ยมจากการให้บริการของเรา