แบบสอบถามความพึงพอใจบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉิน

กรุณาแสดงความคิดเห็นต่อการให้บริการของเรา เพื่อปรับปรุงและพัฒนาบริการในครั้งต่อไป

    การเรียกใช้บริการผ่านลิงก์ SMS
    การให้บริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินโดยรวม