ซื้อประกันการเดินทาง Allianz Travel สำหรับศึกษาต่อต่างประเทศ รับฟรี! Allianz Travel Student Set มูลค่าสูงสุด 1,200 บาท

โปรโมชั่น ประกันการเดินทาง สำหรับศึกษาต่อต่างประเทศ Allianz Travel Jul - Dec 2023

พิเศษ! สำหรับคนที่กำลังวางแผนเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศ

ซื้อประกันการเดินทาง Allianz Travel สำหรับศึกษาต่อต่างประเทศ

รับฟรี! Allianz Travel Student Set มูลค่าสูงสุด 1,200 บาท

โปรโมชั่น ประกันการเดินทาง สำหรับศึกษาต่อต่างประเทศ Allianz Travel Jul - Dec 2023

เงื่อนไขการรับรางวัล

 1. โปรโมชั่นนี้สำหรับลูกค้าที่ซื้อประกันภัยการเดินทางสำหรับศึกษาต่อต่างประเทศ Overseas Student Care Allianz Travel ทุกแผนผ่านเว็บไซต์ https://allianz-assistance.co.th/travel ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2566 เท่านั้น และกรมธรรม์จะต้องไม่ถูกยกเลิกก่อนการเดินทาง
 2. ของรางวัลที่จะลูกค้าจะได้รับหากซื้อตามเงื่อนไขข้อที่ 1 มีดังนี้
เบี้ยประกันการเดินทางต่อท่าน ชุดของขวัญที่ได้รับ
ตั้งแต่ 4,789 – 9,998 บาท Allianz Travel Student (Mini Set) มูลค่า 500 บาท
ตั้งแต่ 9,999 บาทขึ้นไป Allianz Travel Student (Smart Set) มูลค่า 1,200 บาท
Allianz Travel Student Set: Mini Set
Allianz Travel Student Set : Smart Set

Allianz Travel Student Set: Mini Set

 • สมุด
 • ถุงผ้า
 • บัตร Starbucks มูลค่า 200 บาท

รวมมูลค่า 500 บาท

Allianz Travel Student Set : Smart Set

 • หมีน้อยน่ารักจาก Allianz
 • ร่ม
 • กระเป๋าจัดระเบียบ
 • สมุด
 • ถุงผ้า
 • บัตร Starbucks มูลค่า 200 บาท

รวมมูลค่า 1,200 บาท

3. สงวนสิทธิ์การรับรางวัลเฉพาะผู้เอาประกันภัยที่ลงทะเบียนขอสิทธิ์รับรางวัลผ่าน https://forms.office.com/e/EKrep5k751 ภายในวันที่ 15 มกราคม 2567 เท่านั่น
4. การตัดสินของบริษัทถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด หากพบว่าผู้ร่วมกิจกรรมมีการทุจริตในทุกรูปแบบ ทางคณะบริษัทสามารถตัดสิทธิ์การรับรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5. สงวนสิทธิ์การเข้าร่วมรายการเฉพาะผู้ที่พำนักอยู่ในราชอาณาจักรไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น
6. กรณีที่มีการยกเลิกกรมธรรม์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนของรางวัลตามที่ระบุไว้ในโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย
7. ของรางวัลไม่สามารถแลกเป็นเงินสด เปลี่ยน และ/หรือ โอนให้ผู้อื่นได้ เงื่อนไขการใช้บัตร Starbucks เป็นไปตามที่บริษัทสตาร์บัคส์กำหนด
8. บริษัทจะดำเนินการส่งของรางวัลทางไปรษณีย์ ภายใน 15 วันหลังวันเริ่มเดินทางตามเอกสาร ตามชื่อ ที่อยู่ ที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มที่ลงทะเบียนเท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การส่งของรางวัล กรณีสถานที่ติดต่อไม่ถูกต้อง
9. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่าง ๆ ของกิจกรรมโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Facebook : Allianz Travel Thailand

โทร : 02 305 8512 (วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.)

เลือกแผนประกันเดินทางที่ใช่สำหรับคุณ ประกันการเดินทาง สำหรับศึกษาต่อต่างประเทศ Overseas Student Care จาก Allianz Travel