ซื้อประกันการเดินทาง สำหรับศึกษาต่อต่างประเทศ รับฟรี! Allianz Travel Student Set

พิเศษ! สำหรับคนที่กำลังวางแผนเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศ…ซื้อประกันการเดินทางสำหรับศึกษาต่อต่างประเทศ (แผนนักเรียน) ตั้งแต่ 9,999 บาทขึ้นไป (ต่อท่าน)

รับฟรี! Allianz Travel Student Set มูลค่า 1,200 บาท

Allianz Travel Student Set

ประกอบด้วย :

 1. ร่ม
 2. แก้วน้ำ
 3. กระเป๋าจัดระเบียบ
 4. สมุด
 5. ถุงผ้า
 6. บัตร Starbucks มูลค่า 200 บาท

รวมมูลค่า 1,200 บาท

เงื่อนไขการรับ Allianz Travel Student Set

 1. โปรโมชั่นนี้สำหรับลูกค้าที่ซื้อประกันภัยการเดินทางสำหรับศึกษาต่อต่างประเทศ Overseas Student Care ผ่านช่องทางออนไลน์ https://allianz-assistance.co.th/travel/ เท่านั้น และกรมธรรม์จะต้องไม่ถูกยกเลิกก่อนการเดินทาง
 2. ผู้มีสิทธิ์ในการรับ Allianz Travel Student Set ต้องเป็นผู้เอาประกันภัยการเดินทางที่ลงทะเบียนขอสิทธิ์ในการรับรางวัลผ่าน https://forms.gle/BBfN24KJyb2VCmAGA ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2565
 3. ผู้มีสิทธิ์ในการรับ Allianz Travel Student Set จะต้องซื้อกรมธรรม์ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2565 เท่านั้น
 4. การตัดสินของบริษัทถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด หากพบว่าผู้ร่วมกิจกรรมมีการทุจริตในทุกรูปแบบ ทางคณะบริษัทสามารถตัดสิทธิ์การรับ Allianz Travel Student Set โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 5. สงวนสิทธิ์การเข้าร่วมรายการเฉพาะผู้ที่พำนักอยู่ในราชอาณาจักรไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น
 6. กรณีที่มีการยกเลิกกรมธรรม์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืน Allianz Travel Student Set ตามที่ระบุไว้ในโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย
 7. Allianz Travel Student Set ไม่สามารถแลกเป็นเงินสด เปลี่ยน และ/หรือ โอนให้ผู้อื่นได้ บริษัทจะดำเนินการส่งของทางไปรษณีย์ ภายในระยะเวลา 30 วัน หลังจากลงทะเบียนในแบบฟอร์มที่กำหนดไว้ ของรางวัลจะจัดส่งไปตามชื่อ ที่อยู่ ที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มที่ลงทะเบียนไว้เท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การส่งของ กรณีสถานที่ติดต่อไม่ถูกต้อง
 8. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่าง ๆ ของกิจกรรมโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

ประกันการเดินทางเรียนต่อต่างประเทศ Allianz Travel

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Facebook : Allianz Travel Thailand

โทร : 02 305 8512 (วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.) 

เลือกแผนประกันเดินทางที่ใช่สำหรับคุณ ประกันการเดินทาง สำหรับศึกษาต่อต่างประเทศ Overseas Student Care จาก Allianz Travel