สำหรับนักเรียนที่จะไป เรียนต่อประเทศอังกฤษรับฟรี! Allianz Travel Student Set + บัตร Visitor Oyster Card

โปรโมชั่น ประกันการเดินทาง สำหรับศึกษาต่อประเทศอังกฤษ Allianz Travel Jul - Dec 2023

พิเศษ! สำหรับคนที่กำลังวางแผนเดินทางไป เรียนต่อประเทศอังกฤษ

ซื้อประกันการเดินทางสำหรับศึกษาต่อต่างประเทศ (แผนนักเรียน) ระยะเวลาตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป

รับฟรี! Allianz Travel Student Set มูลค่าสูงสุด 1,200 บาท + บัตร Visitor Oyster Card มูลค่า 10 ปอนด์

Allianz Travel Student Set + บัตร Visitor Oyster Card

Allianz Travel Student Set : Smart Set

 • หมีน้อยน่ารักจาก Allianz
 • ร่ม
 • กระเป๋าจัดระเบียบ
 • สมุด
 • ถุงผ้า
 • บัตร Starbucks มูลค่า 200 บาท
 • บัตร Visitor Oyster Card มูลค่า 10 ปอนด์

รวมมูลค่า 1,200 บาท + 10 ปอนด์

โปรโมชั่น ประกันการเดินทาง สำหรับศึกษาต่อประเทศอังกฤษ Allianz Travel Jul - Dec 2023

เงื่อนไขการรับรางวัล

 1. โปรโมชั่นนี้สำหรับลูกค้าที่ซื้อประกันภัยการเดินทางสำหรับศึกษาต่อต่างประเทศ Overseas Student Care Allianz Travel ที่เดินทางไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ ตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไปทุกแผนผ่านเว็บไซต์ https://allianz-assistance.co.th/travel ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2566 เท่านั้น และกรมธรรม์จะต้องไม่ถูกยกเลิกก่อนการเดินทาง
 2. ของรางวัลที่จะลูกค้าจะได้รับหากซื้อตามเงื่อนไขข้อที่ 1 มีดังนี้
 • Allianz Travel Student Set มูลค่า 1,200 บาท
 • บัตร Visitor Oyster Card มูลค่า 10 ปอนด์
 1. สงวนสิทธิ์การรับรางวัลเฉพาะผู้เอาประกันภัยที่ลงทะเบียนขอสิทธิ์รับรางวัลผ่าน https://forms.office.com/e/EKrep5k751 ภายในวันที่ 15 มกราคม 2567 เท่านั่น
 2. การตัดสินของบริษัทถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด หากพบว่าผู้ร่วมกิจกรรมมีการทุจริตในทุกรูปแบบ ทางคณะบริษัทสามารถตัดสิทธิ์การรับรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 3. สงวนสิทธิ์การเข้าร่วมรายการเฉพาะผู้ที่พำนักอยู่ในราชอาณาจักรไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น
 4. กรณีที่มีการยกเลิกกรมธรรม์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนของรางวัลตามที่ระบุไว้ในโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย
 5. ของรางวัลไม่สามารถแลกเป็นเงินสด เปลี่ยน และ/หรือ โอนให้ผู้อื่นได้ เงื่อนไขการใช้บัตร Starbucks เป็นไปตามที่บริษัทสตาร์บัคส์กำหนด
 6. บริษัทจะดำเนินการส่งของรางวัลทางไปรษณีย์ ภายใน 15 วันก่อนวันเริ่มเดินทางตามเอกสาร ตามชื่อ ที่อยู่ ที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มที่ลงทะเบียนเท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การส่งของรางวัล กรณีสถานที่ติดต่อไม่ถูกต้อง
 7. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่าง ๆ ของกิจกรรมโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Facebook : Allianz Travel Thailand

โทร : 02 305 8512 (วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.) 

เลือกแผนประกันเดินทางที่ใช่สำหรับคุณ ประกันการเดินทาง สำหรับศึกษาต่อต่างประเทศ Overseas Student Care จาก Allianz Travel