ซื้อประกันการเดินทาง Dance Moves แผนรายปี รับฟรี! บัตร Starbucks มูลค่า 500 บาท

Allianz Travel Dance Moves Annual Plan Promotion

พิเศษ! สำหรับคนเที่ยวบ่อย…ซื้อประกันการเดินทาง Dance Moves แผนรายปี ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป (ต่อท่าน)

รับฟรี! บัตร Starbucks มูลค่า 500 บาท

Allianz Travel : Travel with annual plan

เงื่อนไขการรับรางวัล

1. โปรโมชั่นนี้สำหรับลูกค้าที่ซื้อประกันการเดินทาง Dance Moves แผนรายปี จาก Allianz Travel ผ่านช่องทางออนไลน์ https://allianz-assistance.co.th/travel/ เท่านั้น และกรมธรรม์จะต้องไม่ถูกยกเลิกก่อนการเดินทาง
2. ผู้มีสิทธิ์ในการรับรางวัล คือผู้เอาประกันภัยการเดินทางที่ลงทะเบียนขอสิทธิ์ในการรับรางวัลผ่าน https://forms.gle/5oSrLvmLtyPwSQZu6 ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2565
3. โปรโมชั่นนี้สำหรับกรมธรรม์ที่ซื้อตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2565 เท่านั้น
4. การตัดสินของบริษัทถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด หากพบว่าผู้ร่วมกิจกรรมมีการทุจริตในทุกรูปแบบ ทางคณะบริษัทสามารถตัดสิทธิ์การรับรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5. สงวนสิทธิ์การเข้าร่วมรายการเฉพาะผู้ที่พำนักอยู่ในราชอาณาจักรไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น
6. กรณีที่มีการยกเลิกกรมธรรม์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนบัตร Starbucks ตามที่ระบุไว้ในโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย
7. ของรางวัลไม่สามารถแลกเป็นเงินสด เปลี่ยน และ/หรือ โอนให้ผู้อื่นได้ บริษัทจะดำเนินการส่งบัตร Starbucks ทางไปรษณีย์ ภายในระยะเวลา 30 วัน หลังจากลงทะเบียนในแบบฟอร์มที่กำหนดไว้ ของรางวัลจะจัดส่งไปตามชื่อ ที่อยู่ ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ ในแบบฟอร์มที่ลงทะเบียนที่ระบุไว้เท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การส่งบัตร Starbucks กรณีสถานที่ติดต่อไม่ถูกต้อง
8. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่าง ๆ ของกิจกรรมโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Facebook : Allianz Travel Thailand

โทร : 02 305 8512 (วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.) 

เลือกแผนประกันเดินทางที่ใช่สำหรับคุณ ประกันการเดินทาง Dance Moves จาก Allianz Travel