วิธีซื้อประกัน


1. คลิกปุ่ม “ซื้อประกัน”

ซื้อประกันเครื่องภัยใช้ไฟฟ้า 1

2. กรอกรายละเอียดสินค้าในหน้า ‘ข้อมูลสินค้า’ ให้ครบถ้วน จากนั้นกดปุ่ม “ดำเนินการต่อ”

ซื้อประกันเครื่องภัยใช้ไฟฟ้า 2

3. หน้า ‘แผนประกัน’ จะแสดงรายละเอียดของแผนประกัน, ความคุ้มครอง, รวมถึงราคาเบี้ยประกันสุทธิที่คุณจะต้องชำระ กรุณาอ่านให้ครบถ้วนและทำความเข้าใจโดยละเอียด จากนั้นกดปุ่ม “ดำเนินการต่อ”

ซื้อประกันเครื่องภัยใช้ไฟฟ้า 3

4. กรอกข้อมูลสินค้าและข้อมูลผู้ถือกรรมธรรม์ในหน้า ‘ข้อมูลลูกค้า’ ให้ครบถ้วน จากนั้น กดปุ่ม “ดำเนินการต่อ”

ซื้อประกันเครื่องภัยใช้ไฟฟ้า 4

5. ตรวจสอบรายละเอียดที่หน้า ‘ตรวจสอบข้อมูล’ เพื่อยืนยันข้อมูลของคุณ แล้วเลือกการยืนยันตัวตนผ่าน SMS หรือ Email อย่างใดอย่างหนึ่ง

ซื้อประกันเครื่องภัยใช้ไฟฟ้า 5
ซื้อประกันเครื่องภัยใช้ไฟฟ้า 6
ซื้อประกันเครื่องภัยใช้ไฟฟ้า 7

6. ตรวจสอบ SMS หรือ Email เพื่อดำเนินการยืนยันตัวตน

ซื้อประกันเครื่องภัยใช้ไฟฟ้า 8

7. เมื่อดำเนินการยืนยันตัวตนเสร็จแล้ว ให้ตรวจสอบข้อมูลประกันภัยและกรอกรายละเอียดการชำระเงินไปยัง “Allianz General Insurance PLC.” คุณสามารถชำระเงินผ่านบัตรเดบิต/เครดิตของ Visa หรือ Master Card จากนั้นกดปุ่ม “Continue Payment” เพื่อชำระค่าประกันภัย

ซื้อประกันเครื่องภัยใช้ไฟฟ้า 9
ซื้อประกันเครื่องภัยใช้ไฟฟ้า 10

8. หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว คุณจะได้รับกรมธรรม์ผ่านทางอีเมลที่กรอกไว้

ซื้อประกันเครื่องภัยใช้ไฟฟ้า 11
ซื้อประกันเครื่องภัยใช้ไฟฟ้า 12