ร่วมงานกับอลิอันซ์

ร่วมงานกับอลิอันซ์

เพราะว่าเราเป็นบริษัทข้ามชาติ

เพราะว่าเราเป็นบริษัทข้ามชาติ

การเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทข้ามชาติ ซึ่งหมายถึงว่าขณะที่คุณทำงานอยู่ที่หน่วยธุรกิจหนึ่ง คุณสามารถเรียนรู้งานได้กว้าง และสามารถเรียนรู้จากหน่วยธุรกิจอื่นได้ตลอดเวลา นอกจากนี้ยังสามารถทำให้เราได้แบ่งปันประสบการณ์ ความรู้ ความสำเร็จ และความท้าทาย และเราได้มีการจัดการสัมมนาระหว่างส่วนงานประจำปีซึ่งทำให้พนักงานจากทุกมุมโลกได้มีโอกาสพบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน สิ่งนี้ช่วยให้เราคิดนอกกรอบ การที่เป็นบริษัทข้ามชาตินี้ยังหมายถึงว่าเราสามารถช่วยให้พนักงานของเราได้มีโอกาสเติบโตในหน้าที่งานในการทำงานในสาขาต่างประเทศ

เพราะว่าเราให้ความสำคัญในความสามารถของบุคลากร

อลิอันซ์ โกลบอล แอสซิสแทนซ์ เชื่อมั่นในความสามารถในการบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กรของเรา เราทำการเฟ้นหาบุคลากรในระหว่างการรับสมัครพนักงาน และลงทุนในบุคลากร ดังนั้นความสามารถของคุณจะได้รับการพัฒนา และถูกนำไปใช้ให้เกิดศักยภาพสูงสุด บุคลากรของเรารู้ได้อย่างไรว่าเราต้องการผลักดันให้พวกเขาประสบความสำเร็จ เพราะว่าเรามีการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน และอย่างมืออาชีพ โดยมีการประเมินผลการทำงาน และให้ผลตอบแทนตามผลการประเมินที่ได้รับในแต่ละบุคคล เรามีการจูงใจพนักงานของเราอย่างไร เราได้จัดให้มีโปรแกรมการฝึกสอนและพัฒนา เพื่อฝึกสอนและพัฒนาความสามารถของบุคลากรเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำในอนาคต และสำหรับบุคลากรที่ต้องการทำงานในต่างประเทศ เราสนับสนุนการมีส่วนร่วมในโครงการโยกย้ายบุคลากรไปทำงานในสาขาประเทศ ซึ่งเราช่วยผลักดันในความสามารถและโอกาสในการเติบโตก้าวหน้า

เพราะว่าเราเห็นคุณค่าในการทำงานร่วมกัน

เพราะว่าเราเห็นคุณค่าในการทำงานร่วมกัน

การทำงานร่วมกันและทีมสปิริตเป็นรูปแบบการทำงานของทุกๆส่วนงานของเรา ฝ่ายประสานงานความช่วยเหลือของเราทำงานเป็นทีมตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งสิ่งนี้บ่งบอกได้ในแง่ของความร่วมมือกันในการทำงาน การแบ่งปันข้อมูล และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แต่ทีมสปิริตนั้นไม่ได้มาจากเพียงแค่การทำงานร่วมกันเท่านั้น แต่สิ่งนี้เกิดจากการปลูกฝังในคุณค่า และการมีวัตถุประสงค์ร่วมกัน จากความไว้ใจในเพื่อนร่วมงาน และการอาศัยในประสบการณ์ซึ่งกันและกัน หลายๆบุคลากรในส่วนปฏิบัติการเริ่มต้นการทำงานจากในระดับล่าง และเรียนรู้ในงานของเขาร่วมกัน สิ่งนี้ช่วยในการสร้างทีมการทำงานที่แข็งแกร่ง และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ทีมสปิริตของเราขยายออกไปนอกเหนือจากสถานที่ทำงานหลายๆหน่วยธุรกิจของเราให้การรับรองพนักงานในกิจกรรม CSR เพื่อช่วยเหลือในความต้องการของกลุ่มคนในแต่ละหน่วยธุรกิจนั้น

เพราะเราตระหนักในจุดแข็งในความแตกต่าง

เราเป็นองค์กรที่มีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม ซึ่งเห็นคุณค่าและยอมรับในความแตกต่างของแต่ละด้าน ความแตกต่างของเราช่วยให้เราสามารถเข้าใจในความต้องการและความคาดหวังที่แตกต่างกันของลูกค้าของเรา เราใช้ความแตกต่างนี้ในการสร้างสรรค์ พัฒนาให้มีลักษณะเฉพาะ ปรับปรุงการแก้ไขปัญหา และผลิตภัณฑ์ที่เราใช้ในการบริการลูกค้าทั่วโลก ซึ่งความแตกต่างนี้ช่วยให้องค์กรเราเดินไปข้างหน้า บุคลากรของเราคือทรัพย์สินที่มีค่าที่สุด และนี่คือเหตุผลของความสำเร็จของเรา ในผลการสำรวจความพึงพอใจพนักงาน พนักงานส่วนใหญ่ให้คะแนนในเรื่องความสำคัญของความแตกต่างสูงสุดอยู่เสมอ เพราะเขาเชื่อว่าเราได้สร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานซึ่งเป็นที่น่ายอมรับ และสามารถรวมความแตกต่างไว้ได้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นเพศ อายุ ศีลธรรม และวัฒนธรรม

เพราะว่าเราประสบความสำเร็จในความสร้างสรรค์และนวัตกรรม

เราส่งเสริมในความสร้างสรรค์ นวัตกรรมใหม่ทางความคิด การทำงาน และการส่งมอบการบริการให้ลูกค้า ความสร้างสรรค์ของเรานี้สร้างเทคโนโลยีชั้นเลิศ และนวัตกรรมที่สามารถทำให้เราตอบสนองความต้องการของลูกค้า และช่วยเราให้มีความทะเยอทะยานในการช่วยเหลือลูกค้าได้ในทุกที่และทุกเวลา สำหรับเราเราได้ให้ความสำคัญในความสร้างสรรค์ เพราะเราเชื่อว่าทุกคนเป็นแหล่งสร้างสรรค์ที่มีศักยภาพ เพื่อให้ทุกคนได้นำศักยภาพที่มีอยู่มาใช้ และรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของความสร้างสรรค์ เราได้มีการทำโปรแกรม i2s และโปรแกรมแบ่งปันนวัตกรรมทางความคิด เพื่อเป็นการสนับสนุนพนักงานทุกคนในการแบ่งปัน และได้ดำเนินการในนวัตกรรมทางความคิดของเขา ซึ่งสามารถมาจากการทำงานที่เกี่ยวข้อง เราตระหนักว่าบุคลากรของเราคือเบื้องหลังของการพัฒนาในการสร้างสรรค์และนวัตกรรมเช่นกัน ขอบคุณพวกเขาเหล่านั้นที่ทำให้เราประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำ