Apply Now

Apply Now

บริษัท อลิอันซ์ โกลบอล แอสซิสแทนซ์(ประเทศไทย) ขอขอบคุณที่คุณสนใจที่จะสมัครงานกับเรา เพื่อให้มั่นใจว่าเราได้รับข้อมูลเกี่ยวกับทักษะ และ ประสบการณ์ทำงาน ต่างๆของคุณ คุณควรกรอกข้อมูลให้สมบูรณ์ที่สุด

เราจะเก็บใบสมัครของคุณไว้เพื่อพิจารณา เป็นระยะเวลา 90 วัน ด้วยระยะเวลาที่กำหนด หากคุณยังต้องการสมัครงานกับทางเรา คุณจำเป็นต้องสมัครกับทางเราใหม่อีกครั้ง หากคุณไม่สมัครใหม่ ใบสมัครของคุณจะไม่ได้รับการพิจาณาสำหรับโอกาสต่อไป และ เอกสารทั้งหมดจะถูกทำลาย โดยไม่เปิดเผย

หากคุณผ่านการคัดเลือกจากคุณสมบัติเบื้องต้น เราจะติดต่อกลับไปภายใน 14 วัน หลังจากวันที่ปิดรับสมัคร

วันที่ปัจจุบัน: *
ลักษณะงานที่ต้องการสมัคร :
(โปรดระบุ)
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร *


คุณทราบข่าวการรับสมัครงานได้อย่างไร?

จากแหล่งข้อมูลไหน โปรดเลือก โปรดระบุ
บริษัทตัวแทนจัดหางาน:
เวบไซด์รับสมัครงาน:
เว็บไซด์บริษัท อลิอันซ์ โกลบอล แอสซิสแทนซ์
พนักงานบริษัท อลิอันซ์ โกลบอล แอสซิสแทนซ์
อื่นๆ:

คุณเคยมีประวัติคดีอาชญากรรมหรือไม่? *
หากมีข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติม (ที่เกี่ยวข้องกับ การเปลี่ยนชื่อ การใช้ชื่อปลอม หรือ ชื่อเล่น) ที่อาจจะทำให้การตรวจสอบรายละเอียดการทำงานคลาดเคลื่อน?
ถ้าใช่ โปรดระบุรายละเอียด:
คุณมีเงื่อนไขทางด้านสุขภาพ หรือ อยู่ระหว่างการรับการรักษาทางด้านการแพทย์ ที่อาจจะมีผลต่อการทำงานในตำแหน่งนี้หรือไม่? *
ถ้าใช่ โปรดระบุรายละเอียด:

เงี่อนไข:

คุณสามารถเริ่มงานได้ทันทีหรือไม่? *
ถ้าไม่ คุณพร้อมเริ่มงานได้เมื่อไร /ต้องแจ้งล่วงหน้านานเท่าไร?
คุณเคยสมัครงานที่บริษัท อลิอันซ์ โกลบอล แอสซิสแทนซ์ (ประเทศไทย) มาก่อนหน้านี้หรือไม่? *
ถ้าใช่ โปรดระบุรายละเอียด:
เงินเดือนที่ต้องการ:

สำหรับตำแหน่งงานที่ทำงานเป็นกะ:

บริษัท อลิอันซ์ โกลบอล แอสซิสแทนซ์ ให้บริการทุกวันและตลอด 24 ชั่วโมง (24/7) ซึ่งในบางตำแหน่งงานผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือก จำเป็นต้องทำงานเป็นกะสลับหมุนเวียนกันไป รวมถึงวันหยุดสุดสัปดาห์ และเวลากะกลางคืนด้วย

คุณยินดีที่จะทำงานเป็นกะตามที่แจ้งรายละเอียดด้านบนใช่หรือไม่? *

แนบไฟล์ประวัติการทำงาน (Resume): *