สาขาทั่วโลก

สาขาทั่วโลก

วันนี้เรามีพนักงานมากกว่า 12,000 คนที่กระจายอยู่กว่า 30 ประเทศ พนักงานของเราจึงเปรียบเสมือนหัวใจของการบริการ โดยเรามีทีมผู้ให้บริการกว่า 400,000 คน ที่จะคอยทำงานผลัดเปลี่ยนกันตลอดในการให้ความช่วยเหลือลูกค้าของเรา หากลูกค้าของเราอยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีพนักงานของเราอยู่ เราจะติดต่อไปยังเครือข่ายที่เชื่อถือได้ เพื่อให้ลูกค้าเราได้รับความช่วยเหลืออย่างทันที ตลอดเวลาเราได้ลงทุนไปกับการสร้างเครือข่ายความช่วยเหลือ เพื่อให้เราสามารถช่วยเหลือคุณได้เมื่อคุณต้องการเรา

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็ปไซด์ของเรา

คุณจำเป็นต้องใช้ <em>Adobe Flash Player</em> โปรแกรมในการดูภาพ