ความรับผิดชอบต่อสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคม

การช่วยเหลือผู้คนสองคำง่ายๆแต่มีความหมายยิ่งใหญ่ในการดำเนินธุรกิจของเรา

ภารกิจของเรา

ความรับผิดชอบต่อสังคม เกี่ยวข้องกับการที่องค์กรเปรียบเสมือนเป็นประชากรคนหนึ่งในภาคส่วนของธุรกิจ ที่ต้องมีความเคารพ เอาใจใส่ ให้ความทุ่มเทต่อ พนักงานของเรา บริษัทคู่ค้า ผู้ถือหุ้น และยังรวมไปถึงสิ่งแวดล้อม ชุมชนท้องถิ่นที่เกิดขึ้นในโลกของเรา

ความคิดริเริ่มในการทำงาน

เราเชื่อว่า โครงการความรับผิดชอบต่อสังคม (corporate social responsibility) : CSR ทำให้องค์กรของเราเป็นองค์กรที่ดีของสังคม พร้อมด้วยการปฏิบัติตามหลักจริยธรรมทางธุรกิจ ที่ทั้งต้องแสดงออกถึงความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นอย่างจริงใจ ซึ่งเกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพของพนักงานของเราที่จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนองค์กร แล้วส่งมอบสิ่งดีๆคืนสู่สังคมต่อไป

กิจกรรมการกุศล

กิจกรรมการกุศลหลักๆของเราภายในประเทศไทย ส่วนใหญ่เน้นไปที่การช่วยเหลือผู้คนที่ด้อยโอกาส หรือเด็กกำพร้าในท้องถิ่นที่ห่างไกล ซึ่งนานๆครั้งก็มีการกิจกรรมการกุศลเพื่อช่วยเหลือผู้คนยังต่างแดนบ้างแล้วแต่โอกาส