พันธมิตรทางธุรกิจ

พันธมิตรทางธุรกิจ

ความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจกับพันธมิตรของเราทั้งหมดนั้นถูกสร้างขึ้นมาด้วยความไว้วางใจ ความเคารพ และซื่อสัตย์ต่อกัน เรามอบความสัมพันธ์ที่ดีแก่ลูกค้าและตัวแทนผู้ให้บริการ ซึ่งเขาคือผู้ที่จะส่งต่อการบริการของเราต่อไปยังลูกค้า เราขอขอบคุณที่พวกเขาไว้วางใจและสนับสนุนการร่วมดำเนินธุรกิจกับเรามาโดยตลอด

บางครั้งเราต้องพบเจอกับสถานการณ์ในการแนะนำสินค้าที่ไม่คุ้นเคยแก่ผู้บริโภคในประเทศไทย แต่ทุกอย่างสามารถผ่านมาได้ด้วยความร่วมมือกันกับพันธมิตรที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นกับผู้บริโภค เรารู้จักพวกเขาเป็นอย่างดี เราจึงขอเชิญคุณที่จะเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบางส่วนของพันธมิตรที่สำคัญที่สุดของเรา

อุตสาหกรรมรถยนต์

อลิอันซ์ โกลบอล แอสซิสแทนซ์ มีความภาคภูมิใจในการทำงานร่วมกับลูกค้าบริษัทชั้นนำในกลุ่มอุตสาหกรรมรถยนต์ ซึ่งเราถือว่าเป็นพันธมิตรทางธุรกิจหลักที่สำคัญ และเราได้ตระหนักถึงคุณค่าของการดำเนินธุรกิจที่บริษัทอุตสาหกรรมรถยนต์เหล่านี้มีต่อธุรกิจของเรา

การท่องเที่ยว / การเดินทาง

ความสำเร็จของเราในการเป็นผู้นำประกันภัยการเดินทาง ซึ่งเราขอขอบคุณบริษัทตัวแทนด้านการท่องเที่ยวที่ให้ความสนับสนุน อลิอันซ์ โกลบอล แอสซิสแทนซ์ มาเป็นอย่างดี โดยเราได้ร่วมแบ่งปันวิสัยทัศน์ในการบริการให้มีคุณภาพ และพร้อมยินดีแนะนำการบริการของบริษัททัวร์ / ท่องเที่ยว เหล่านี้ด้วยความเต็มใจ

ธุรกิจประกันภัย

อลิอันซ์ โกลบอล แอสซิสแทนซ์(ประเทศไทย) มีความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มบริษัทประกันภัยด้วยดีเสมอมา เรามีความรู้ ความสามารถเพียงพอที่จะแนะนำประกันภัยเพื่อให้คุณเข้าใจในผลิตภัณฑ์ต่างๆของกลุ่มบริษัทประกันภัยชั้นนำได้