เครือข่ายบริการช่วยเหลือในต่างประเทศ

เครือข่ายบริการช่วยเหลือในต่างประเทศ

เครือข่ายการให้บริการช่วยเหลือในต่างประเทศ

เครือข่ายการให้บริการช่วยเหลือในต่างประเทศ

ด้วยตัวแทนการให้บริการที่มากกว่า 400,000 ราย อลิอันซ์ โกลบอล แอสซิสแทนซ์จึงถือว่าเป็นเครือข่ายที่ใหญ่ที่สุดในโลก

พร้อมด้วยพันธสัญญาที่พร้อมจะให้การบริการด้านความช่วยเหลือไปในทุกๆที่บนโลก ถึงแม้ว่าบางครั้งการช่วยเหลือนั้นอาจเป็นกรณีเร่งด่วน ซึ่งทุก ๆ ปีหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เรามีชีวิตของลูกค้าเป็นเดิมพัน เรามั่นใจว่า คุณค่าของการบริการที่เป็นคุณภาพและมาตรฐาน จะสามารถสร้างผลตอบรับจากลูกค้าได้เป็นอย่างดี

เครือข่ายของเราซึ่งเป็ฯตัวแทนการให้บริการ ประกอบด้วย แพทย์, พยาบาล, ทีมช่วยเหลือฉุกเฉิน, ผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์, นักกฎหมาย, ล่ามแปลภาษา, ช่างเทคนิค เป็นต้น จากหลายรูปแบบอาชีพที่แตกต่างกัน แต่มีสิ่งเดียวที่หล่อหลอมให้เป็นหนึ่งเดียว คือ การช่วยเหลือผู้คน จากผลการสำรวจเราได้ให้ความช่วยเหลือลูกค้าของเราถึง12ล้านกรณีต่อหนึ่งปี ซึ่งคิดเป็นผลลัพธ์ได้ทุก ๆ 3วินาทีที่เราได้ออกไปให้การบริการ

เครือข่ายที่เข้มแข็งประกอบด้วย 2 องค์ประกอบหลักที่สำคัญ ประการแรก เรามีเครือข่ายครอบคลุมทั่วโลกและพร้อมตอบสนองการให้บริการภายในเวลาที่อย่างแม่นยำ ประการที่สอง เรามั่นใจว่าตัวแทนการให้บริการของเรา มีความเป็นมืออาชีพและมึคุณภาพในการให้บริการได้ในทันที

ด้วยประสบการณ์ที่มีมากว่า 60 ปี ทางด้านธุรกิจการให้บริการความช่วยเหลือ ทำให้อลิอันซ์ โกลบอล แอสซิสแทนซ์ มั่นใจได้ว่า อันดับแรกๆที่เราให้ความมั่นใจแก่ลูกค้าของเราคือ ความคุ้มครอง และคุณภาพ รวมถึงการพัฒนาเครือข่าย ที่เราใช้เวลาทุ่มเทมากมายในทุก ๆ ปี เพื่อให้เรามีบุคคลากรที่พร้อมด้วยคุณสมบัติ ที่จะสามารถปฎิบัติงานได้ในทุกสถานการณ์