บริการประกันภัยการเดินทาง

บริการประกันภัยการเดินทาง

การโยกย้ายไปยังต่างถิ่นการรับประทานอาหารที่แตกต่าง รวมถึงหลายๆอย่างที่อาจเกิดขึ้นต่อความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุและอาจเจ็บไข้ได้ป่วย

 

ทุกๆปี นักท่องเที่ยวชาวไทยกว่าหนึ่งพันคนมักเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นจนต้องเข้าโรงพยาบาลในต่างแดน สำหรับคนที่มีการประกันภัยการท่องเที่ยวจะทำให้ได้รับการบริการที่เหมาะสมอย่างทันท่วงทีคุณจึงไม่ต้องกังวลกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ การประกันภัยการเดินทางจึงเปรียบเสมือนการลงทุนเพียงเล็กน้อยเพื่อป้องกันคุณจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้นทางร่างกายและการเงิน

 

เราคือผู้เชี่ยวชาญทางด้านประกันภัยทางการเดินทาง  นโยบายนี้เริ่มเปิดตัวประกันภัยการเดินทางในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ตั้งแต่ปี ค..1950 โดยเรายังคงพัฒนาการให้บริการทางด้านประกันภัย เพื่อให้ครอบคลุมในการให้ความช่วยเหลือทั่วโลก

 

เรามีการให้บริการทุกระดับที่หลากหลายของประกันภัยทางการท่องเที่ยว ที่ครอบคลุมผลประโยชน์ที่กว้างขวาง รวมไปถึงการป้องกันการสูญหาย การถูกลักทรัพย์หรือการเกิดความเสียหายแก่กระเป๋าเดินทาง การเจ็บป่วย การช่วยเหลือทางการแพทย์และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาล เมื่ออยู่ต่างแดน  หรือการชำระเงินคืนกรณียกเลิกการเดินทางฉับพลัน เป็นต้น

 

ด้วยเครือข่ายของเราที่ครอบคลุมเราพร้อมให้การช่วยเหลือคุณ ในทุกๆที่เมื่อคุณต้องการ