บริการช่วยเหลือทางการแพทย์

บริการช่วยเหลือทางการแพทย์

ด้วยความตระหนักถึงสุขภาพที่ดีของทุกคนเป็นสำคัญ เราจึงได้จัดเตรียมบริการในด้านการช่วยเหลือทางด้านการรักษาพยาบาลขึ้นมา บริการนี้ไม่ใช่เฉพาะคอยดูแลอำนวยความสะดวกให้กับทุกคนอย่างเต็มที่เท่านั้น แต่ยังคำนึงถึงความปลอดภัยของทุกคนเป็นอย่างดีที่สุดอีกด้วย และเรายังสามารถรักษาการบริการที่ดีนี้ไว้ได้อย่างเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก
ครอบคลุมการให้บริการช่วยเหลือทั่วโลก

ครอบคลุมการให้บริการช่วยเหลือทั่วโลก

ภายใต้โครงการ "มาร์โคโปโล" ของอลิอันซ์ โกลบอล แอสซิสแทนซ์ ผู้บริหารฝ่ายบริการให้ความช่วยเหลือด้านการรักษาพยาบาลของเรามีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพของโรงพยาบาลในหลายแห่งทั่วโลก ทำให้เรามีจำนวนโรงพยาบาลที่พร้อมให้การดูแลกับทุกคนเพิ่มมากยิ่งขึ้นในทุกๆปี อีกทั้งเรายังได้ทราบถึงมาตรฐานการรักษาพยาบาล ความพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ และความสามารถในการรักษาพยาบาลของสถานพยาบาบแต่ละแห่ง ซึ่งสิ่งนี้ทำให้เราเกิดความมั่นใจว่า ทุกคนจะได้รับการดูแลและการรักษาพยาบาลอย่างเหมาะสม

อลิอันซ์ โกลบอล แอสซิสแทนซ์ มีเครือข่ายบริการให้ความช่วยเหลือมากกว่า 400,000 แห่งทั่วโลก สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งของเราคือ มุ่งหวังให้ทุกคนได้รับการดูแลรักษาพยาบาลอย่างดีที่สุด

สิ่งหนึ่งที่เราให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งคือการที่ทุกคนต้องได้รับการดูแลเป็นอย่างที่ดีที่สุด อีกทั้งต้องได้รับความคุ้มครองที่เหมาะสมและสอดคล้องกับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลอีกด้วย