บริการทางด้าน CRM

บริการทางด้าน CRM

การสื่อสารกับลูกค้าของคุณ

การสื่อสารกับลูกค้าของคุณ

เพราะเรารู้ว่าทุกๆการติดต่อกับลูกค้าของคุณมีความสำคัญ  การรับรู้ของเราจึงมีส่วนที่จะช่วยให้การติดต่อต่างๆสามารถดำเนินการได้
 
วันนี้มันเป็นเรื่องธรรมดามากสำหรับการติดต่อลูกค้า ซึ่งต้องได้รับการดูแลในแบบคอลเซ็นเตอร์ ซึ่งได้กลายมาเป็นส่วนสำคัญของกลยุทธ์ลูกค้าสัมพันธ์ขององค์กร 
ประสิทธิภาพของคอลเซ็นเตอร์ มีส่วนสำคัญอย่างมากในการเข้าถึงลูกค้าทุกระดับ

คอลเซ็นเตอร์เป็นพื้นฐานที่สำคัญของธุรกิจเรา เพื่อให้สามารถเข้าถึงและตอบสนองความต้องการแก่ลูกค้าทุกวัน โดยส่วนใหญ่มาจากลูกค้าของคู่ค้าทางธุรกิจของเรา 
ยกตัวอย่างในกรณีการให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน เราต้องรีบดำเนินการอย่างรวดเร็วเพื่อให้ลูกค้าได้รับความสบายใจและเราพร้อมที่จะแบกรับความรับผิดชอบ
ในด้านเอาใจใส่ลูกค้าและปกป้องภาพลักษณ์ที่ดีของคู่ค้าของเรา

จากประสบการณ์ของเราที่ผ่านมาในการช่วยเหลือลูกค้าในสถานการณ์ต่างๆ จึงทำให้แนวคิดในการให้ความช่วยเหลือผู้คน
ยังคนเป็นพื้นฐานของคุณค่าองค์กรและเราพร้อมที่จะพัฒนาคนของเราต่อไป

ปัจจุบันเราให้ความช่วยเหลือคู่ค้าทางธุรกิจพร้อมกับการบริการลูกค้าสัมพันธ์ควบคู่กัน เช่น กลุ่มยานยนต์ กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคและกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตต่างๆ
หากคุณต้องการให้เราเติมเต็มการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ เรามีความเต็มใจที่จะได้ดูแลคุณและลูกค้าของคุณ