บริการช่วยเหลือในที่พักอาศัย

บริการช่วยเหลือในที่พักอาศัย

เราพร้อมช่วยเหลือลูกค้า เพื่อให้บ้านเป็นบ้านที่อบอุ่น ปลอดภัยและสงบสุข โดยเหตุฉุกเฉินเป็นเพียงแค่เหตุชั่วคราวที่เกิดขึ้นเท่านั้น

เราพร้อมช่วยเหลือลูกค้า เพื่อให้บ้านเป็นบ้านที่อบอุ่น ปลอดภัยและสงบสุข โดยเหตุฉุกเฉินเป็นเพียงแค่เหตุชั่วคราวที่เกิดขึ้นเท่านั้น

 

เราพร้อมบริการให้คำปรึกษาเบื้องต้น และจัดหาบุคคลกรที่มีความชำนาญไปยัง ที่พักอาศัยภายในหนึ่งชั่วโมง พร้อมออกค่าใช้จ่ายเป็นจำนวน 2,000 บาทในแต่ละกรณีฉุกเฉิน เพื่อเป็นค่าบริการต่างๆ ซึ่งรวมถึงค่าแรงงาน ค่าอะไหล่ชิ้นส่วนของกรณีฉุกเฉินนั้นๆ (*ยกเว้นกรณีที่กุญแจรถยนต์สูญหาย)

เงื่อนไข : ผลประโยชน์ความคุ้มครองของแต่ละกรณีฉุกเฉินสูงสุด 2 ครั้งต่อปีเท่านั้น


·         กรณีฉุกเฉินของเครื่องปรับอากาศ

·         กรณีฉุกเฉินของระบบท่อประปา และท่อน้ำทิ้ง

·         กรณีฉุกเฉินของระบบไฟฟ้าภายในบ้าน (อันเกิดจากการลัดวงจรหรือฟ้าผ่า)

·         กรณีฉุกเฉินของเครื่องทำน้ำอุ่นและเครื่องแช่แข็ง

·         กรณีฉุกเฉินของการสูญหายของกุญแจที่พักอาศัย

·         กรณีฉุกเฉินของการกำจัดสัตว์ที่สร้างความรำคาญใจ

·         ความคุ้มครองกรณีที่ที่พักอาศัยไม่สามารถพักอาศัยได้